Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0001 & 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.35.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016. β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μουρούνα, συνολικού ποσού20.000,00€, η οποία υποχρεούται να…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες, που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, συνολικού ποσού 360,98€ απότην υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχωνπιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντοςοικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) : β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00 € σε βάρος των ΚΑ εξόδων…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την Απ’ ευθείας Ανάθεση του Έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου – Χολαργού 2016», προϋπολογισμού 12.577,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», (Μοράβα 1-3 – 16343 Ηλιούπολη, Α.Φ.Μ. 095697423, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), με αριθμό ΜΕΕΠ 3282 αντί έκπτωσης, επί των…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την Απ’ ευθείας Ανάθεση κατασκευής του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.598,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΛΛΙΑΚΟ (Κιλκίς 2 – 15562 Χολαργός, Α.Φ.Μ. 042512855 – ΔΟΥ Χολαργού με αρ. ΜΕΕΠ 7112 και ημερομηνία λήξηςπτυχίου 23/5/2017…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός