Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (154)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2020για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Χολαργός: 20/8/2020Αρ. πρωτ.: 14024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Ο Δήμος Παπάγου - ΧολαργούΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. Έχοντας υπόψη:1. Την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 79 Ν. 4530/2018.2. Την παρ. 10 εδ. β΄ του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 107 Ν. 4530/2018. 3. Την Απόφαση Υπ.…
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού πρόκειται να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4674/2020, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικό φάκελο με κλειστές προσφορές εντός (20) ημερών από τη δημοσίευση της…
Σελίδα 1 από 20

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός