Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (129)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη Μελέτη: α) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΤΗΣ Δ.Κ.Π. Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010. 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο…
Λόγω τεχνικού προβλήματος οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Summer Camp του ΔΟΠΑΠ, θα πραγματοποιηθούν εξ’αρχής την Τρίτη 29 Μαΐου και ώρα 8:00 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.dopap.gr/Η διαδικασία θα διεξαχθεί ομαλά με απόλυτη οργάνωση και διαφάνεια. Γραφείο Τύπου ΔΟΠΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90/19-04-2018 (ΑΔΑ:6ΚΙΙΩΞ1-ΓΧΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 28166/10476/2.5.2017 (ΑΔΑ:6ΘΩΖΟΡ1Κ-1Τ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας έως 2 μήνες) για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δημοτικών Σχολείων» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για…
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ' ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης στις 22 & 23 Αυγούστου 2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής από Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 έως και Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση,…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη Μελέτη: α) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΤΗΣ Δ.Κ.Π. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010. 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός