Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο όνομα του μοναδικού πλειοδότη, την εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα την Αθήνα (οδός Βουτάδων 54Β), αντί μηνιαίου μισθώματος 2.750,00€, με…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 538,46€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον Πίνακα της συνημμένης…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης. Β) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά της φανερής προφορικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση του ως άνω κυλικείου. 2. Ορίζει την επανάληψη της φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την ερχόμενη Παρασκευή…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την Απόρριψη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5483/8-3-2016 προσφυγής του κ. Κ.Καπετανάκη, κατά της υπ’ αριθ. 4147/19- 2-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, για τους λόγους που αναφέρονται στην…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Aίτησης Aκύρωσης κατά της υπ’αριθ. 4003/ΠΕ/29-9-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου …
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Έφεσης, κατά της ως άνω υπ’αριθ. 619/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός