Αρ. αποφ. 040/2016 "Άσκηση Ενδίκου Μέσου και Ορισμός Δικηγόρου"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Έφεσης, κατά της ως άνω υπ’αριθ. 619/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου, προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός