Αρ. αποφ. 046/2016 "Έγκριση Πρακτικού για την Κατακύρωση της Δημοπρασίας: «Εκμίσθωση Κυλικείου Δημαρχείου»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο όνομα του μοναδικού πλειοδότη, την εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα την Αθήνα (οδός Βουτάδων 54Β), αντί μηνιαίου μισθώματος 2.750,00€, με την εγγύηση της κ. Ανδριανής Αλεξίου κατοίκου Αθηνών επί της οδού Αλκιφρώνος 66-68.
2. Την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου:
α) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω πλειοδότη και τον εγγυητή του και
β)για την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός