Αρ. αποφ. 039/2016 "Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών, που διενεργούνται με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας Ανάθεσης"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών - Υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός