Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εργασία- υπηρεσία: «Επισκευές Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25,…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Τη Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ποσού 6.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικ. ετ. 2015.2. Την έκδοση εντάλματος στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, η οποία ορίζεται διαχειρίστρια της…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απαλλαγή της υπαλλήλου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, από κάθε ευθύνη, για το υπ’ αριθ. 70/10-02-2015 Χρηματικό Ένταλμα. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Ότι η Ένσταση της εταιρείας RETHINK AEBE, κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού χαρτιού", πρέπει να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός