Αρ. αποφ. 004/2016 "Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2016 και ορισμός Υπολόγου"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1. Τη Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ποσού 6.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικ. ετ. 2015.
2. Την έκδοση εντάλματος στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, η οποία ορίζεται διαχειρίστρια της παγίας προκαταβολής και θα ενεργεί σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου και εντός των ορίων των πιστώσεων.

Τα δικαιολογητικά των δαπανών που θα πληρώνονται από την παγία προκαταβολή, μετά τον έλεγχό τους, θα υποβάλλονται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή, εντός διμήνου από την παραλαβή τους από τον υπόλογο και εν συνεχεία θα εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα.

Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την παγία προκαταβολή θα βαρύνουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού, όπως αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα της εισήγησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός