Αρ. αποφ. 006/2016 "Έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία: «Επισκευές Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εργασία- υπηρεσία: «Επισκευές Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός