Αρ. αποφ. 005/2016 "Έγκριση Πρακτικού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Ανέγερσης κτιρίου Πολυϊατρείων & Κ.Α.Π.Η. του Δ. Παπάγου–Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθ. Άμυνας 25, Λάρνακας & Αυλώνος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνας της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», στο μελετητικό σχήμα: «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "ΜΗΧ. Μ+Ε Α.Ε. / ΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», επειδή αυτό υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά [οικονομική προσφορά: 60.500,00 € (εξήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) χωρίς ΦΠΑ] με μέση τεκμαρτή έκπτωση 77,78% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (89,83 μονάδες).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός