Αρ. αποφ. 053/2016 "Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες, που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, συνολικού ποσού 360,98€ από
την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός