Αρ. αποφ. 051/2016 "Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου–Χολαργού 2016», προϋπολογισμού 12.577,24€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την Απ’ ευθείας Ανάθεση του Έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου – Χολαργού 2016», προϋπολογισμού 12.577,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», (Μοράβα 1-3 – 16343 Ηλιούπολη, Α.Φ.Μ. 095697423, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), με αριθμό ΜΕΕΠ 3282 αντί έκπτωσης, επί των τιμών του Τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της Συμβατικής Μελέτης, ύψους 8%.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός