Αρ. αποφ. 054/2016 "Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Αττικής Οδού"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0001 & 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
35.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μουρούνα, συνολικού ποσού
20.000,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός