H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11589/9-5-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του από 9-5-2019 Πρακτικού III της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Κατακύρωσητης Σύμβασης - ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.β. Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019» με τηδιαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.β. Την Έγκριση της Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11071/6-5-2019 Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται απότη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών., για την προμήθεια με τίτλο:…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες ύψους 328,22 €, από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσωνχρηματικών ενταλμάτων…
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:6. Τους όρους και τις διατάξεις της υπ. αριθ. πρωτ. 30056/27-12-2018 Διακήρυξης7. Την υπ’ αριθ. 2018188/10-12-2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την΄΄Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός