Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την, εκ νέου, Σύνταξη των Όρων Διακήρυξης Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Εκμίσθωση Ακινήτου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, για τη λειτουργία Ανθοπωλείου, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 17418/1-8-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 17418/1-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτου για…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 16754/20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16754/20-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  ΤηνεισήγησητουΠροέδρου  Τηντήρησητηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙκατάΠλειοψηφία α ΤηΣύνταξητουΣχεδίουΑναμόρφωσηςΠροϋπολογισμούτουΔήμου έτους2018, σύμφωναμετουςακόλουθουςΠίνακες:
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 17028/25-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 17028/25-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτου για…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 16294/13-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας οχημάτων.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16294/13-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός