Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Τη με αριθ. πρωτ. 2092/2-2-2017 Γνωμοδότηση του επί παγία Αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου κ. Παναγιώτη Πούλιου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Τη με αριθ. πρωτ. 2090/2-2-2017 Γνωμοδότηση του επί παγία Αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου κ. Παναγιώτη Πούλιου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Το από 3-2-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων. 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση του από 3-2-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων. β. Την ανάδειξη…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση : α. Των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, του 4ου Τριμήνου έτους 2016, β. Των Στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2016
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την από 26-1-2017 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Διαταγής…
Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την από 26-1-2017 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Διαταγής Απόδοσης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός