Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υπ’αριθ. 6/2019 Πράξης της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Τουρισμού, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίαςΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνατην έγκριση της ΣΤ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 111/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνατην έγκριση υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν. 4611/2019 του κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ με ΑΦΜ: 045483627, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η οφειλή του ως εξής:
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 6.771,46€ τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κ. Άνθη Δημήτριο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η δαπάνη θα…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την Αποζημίωση μετακίνησης, για τη συμμετοχή του Δήμαρχου Παπάγου – Χολαργού, στο 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City ,( το οποίο θα διεξεχθεί στα Τρίκαλα, την 26-28/9/2019), ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Εκλογή του κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, ως Αντιπρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός