Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια Σπόρων, Λιπασμάτων, Ζιζανιοκτόνων κλπ, για το έτος 2015» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 3 Απριλίου έως και 8 Απριλίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Λογισμικού Διαχείρισης γραφείων του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων (αναλωσίμων) για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φακέλων – εντύπων των υπηρεσιών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δείγματα των ειδών προς προμήθεια σε συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών . 

Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τις επισυναπτόμενες οδηγίες ΕΛΤΑ, από Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 έως και Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, από τις 8.30 έως τις 14.30, στο Τμήμα Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Περικλέους 55-Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένητου Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών υλικών έτους 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους και τρόπου παράδοσης, ποσοστού ΦΠΑ κ.λπ.) από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 έως και Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού. (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προυπ. 12.562,19€ με ΦΠΑ 23%. Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 12 Μαρτίου έως και 16 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο  του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Τηλ. 213 2027 112

Fax 213 2027 198

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Εξυπηρέτησης Δημοτών & Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης αιτημάτων με Mobile διασύνδεση». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη φωτοαντιγραφικών XEROX» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών και περιφερειακών Η/Υ» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «Εργασία επισκευής-διαμόρφωσης του γραφείου της Υπηρεσίας Πρόνοιας» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός