Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την έγκριση των πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση τριών (3) θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ’ αριθ. 1,2 και 3, που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.β. Την παραπομπή…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 44/20-3-2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ( όσον αφορά στη σύνθεση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ως ακολούθως:α). Απαλλαγή του κ. Κ. Κωνστάντιου, ως Προέδρου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων, ως ακολούθως: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτωνα Μηχανικό, ως Πρόεδρο2. Ξανθή Αντωνοπούλου, Αγρονόμος Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος3. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Αρχιμήδη; Φάρκωνα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.2. Σταματίνα Γεωργοπούλου,…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Κάνει δεκτό το αίτημα (αρ. πρωτοκόλλου 6526-6-4-2015 ), της «ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Β.Ε.», για καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής και αυτής που έχει ρυθμιστεί με πάγια τμηματική καταβολή, σε εκατό (100) δόσεις, έχοντας απαλλαγή κατά 30% των κατά Κ.Ε.Δ.Ε.…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την Απαλλαγή, της υπαλλήλου κ. Καλλιόπης Σωτηροπούλου, από κάθε ευθύνη, ως υπολόγου, για το υπ’ αριθ. 66/7-02-2014 Χρηματικό Ένταλμα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 744,93€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον Πίνακα της συνημμένης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός