Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Τη Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού της 24ης-05-2016 για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργουμε τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016», για τους λόγους που αναφέρονται στηνεισήγηση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την Αποδοχή της Δωρεάς, ύψους 1.000,00 €, από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα «ΙΑΣΩ GENERAL», για την ενίσχυση τουΘεσμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ημέρες Περικλέους», που θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24 Ιουνίου 2016. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του ΚοινόχρηστουΠρασίνου των Ο.Τ. 168 & 169 Παπάγου» προυπολ. 4.439,07€ με ΦΠΑ 23%, στην κα. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο, Τριανταφύλλη 10 – 17778 Ταύρος, Α.Φ.Μ. 061425220…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του ΆλσουςΧολαργού» προυπολ. 3.551,26€ με ΦΠΑ 23%, στην κα. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο,Τριανταφύλλη 10 – 17778 Ταύρος, Α.Φ.Μ. 061425220 ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών ), αντί…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και ανάδειξη του ΜεγάλουΠάρκου Παπάγου» προυπολ. 5.326,88€ με ΦΠΑ 23%, στον κ. ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ( Δασολόγο –Περιβαλλοντολόγο, Κριεζώτου 4-6, 16346 Ηλιούπολη, Α.Φ.Μ. 067571362, ΔΟΥ Ηλιούπολης, αντί αμοιβής 4.180,00€…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Επισκευή Μόνωσης Λεκάνης Μεγάλου Πάρκου», προϋπολογισμού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΥΜΕΡΤΑ (Πολ. Μηχανικό Ε.Δ.Ι.Ε), Παραδεισίων 7, 11147 Γαλάτσι, Α.Φ.Μ. 029558469, ΔΟΥ Γαλατσίου, αντί ποσοστού έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%), επί…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 51/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός