Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1, στο κτίριο της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)», στην ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ (Σαρανταπήχου 55 – 11471 Λυκαβηττός Αθήνα, Α.Φ.Μ. 999336614, ΔΥΟ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία πρόσφερε έκπτωση δώδεκα τοις…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Διαθέτει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 20,6323,0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α) Εγκρίνει την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6323.01 του προϋπολογισμού έτους 2015.β) Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του Προϊσταμένου του τμήματος Κίνησης - Επισκευής- Συντήρησης Οχημάτων κ. Βασιλείου Βελλιανίτη ύψους 2.500,00€, ο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 399,26€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχωνπιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Τη δέσμευση των δαπανών σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται σε πίνακα της επισυναπτόμενης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, Οικ. Έτους 2015, ως ακολούθως α. Την εγγραφή στους Κ.Α. Των ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό, β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Τροποποιεί τον Πίνακα 5Α, ο οποίος αφορά στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2015 και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.β. Υποβάλει την παρούσα απόφαση, προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός