Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει 1. Την έγκριση των Πινάκων εκτέλεσης Προϋπολογισμού του συνημμένου αρχείου, 1ου Τριμήνου έτους 2016 2. Την έγκριση των Στοιχείων Ισολογισμού του συνημμένου αρχείου, 1ου Τριμήνου έτους 2016 : 3. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου –…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 475,65€ από τηνυπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεωντου προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδηδεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο. Β) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντοςοικονομικού έτους, όπως αυτές…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8983/18-4-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών και Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών του Δήμου, για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την Αποδοχή των ακόλουθων Χορηγιών, για την κάλυψη της διοργάνωσης Εκδηλώσεων 15θημέρου «ΗμέρεςΝεολαίας» : Α. Α.Ε. Wind Ελλάς : Κάλυψη της δωρεάν για το κοινό Συναυλίας, της 9ης Απριλίου 2016, αναλαμβάνοντας όλεςτις αμοιβές των καλλιτεχνών (Ν. Ζιώγαλα, Γ. Γιοκαρίνη…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού, που αφορούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείογια το 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσαςαπόφασης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός