Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2016, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση έχει σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.β. Υποβάλλει το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού προς ψήφιση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Συντάσσει και εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης για την Εκμίσθωση θέσης περιπτέρου μετά περιπτέρου επ’ αυτής, στη συμβολή Λ. Μεσογείων 212 & Υμηττού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την άσκηση του ενδίκου μέσου της αγωγής κατά της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγίας Παρασκευής για τη διεκδίκηση του ποσού των ευρώ 1731,47, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την άσκηση του ενδίκου μέσου της αγωγής κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ» για τη διεκδίκηση του ποσού των ευρώ 8.400,00, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την Κατακύρωση της Προμήθειας Αδειών χρήσης Λογισμικού & Λογισμικού Εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2015 στην εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, με συνολική τιμή προσφοράς 30.832,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει :α. Τους Όρους και Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 70/2015 Μελέτης του Δήμου και β. Τους Όρους Διακήρυξης, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ & Δ.Ο.Π.Α.Π», στις εταιρείες : 1. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ -ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ», μέχρι…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός