Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα α. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016», προϋπολογισμού 25.000,00 με ΦΠΑ.β. Την ανάδειξη, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Τη σύνταξη των Όρων Διακήρυξης του φανερού πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκμίσθωση τριάντα (30) κοινοχρήστων χώρων προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς στέγαστρα αναμονής επιβατών των αστικών και…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδηδεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1). επισυνάπτεται η σχετική απόφαση Η Πρόεδρος…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την άσκηση του ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ’ αριθ. 405/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οριζομένων προς τούτο, των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Αποδοχή της Δωρεάς, από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (υποκατάστημα Παπάγου), ενός (1) μεταχειρισμένου Σαρωτή (scanner) CANON DR 2510C αξίας 121,03 ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Τη συμμετοχή, ως εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Προϊστάμενου της Πολιτικής Προστασίας κ. Παναγιώτη Αυγουστάκη, στο <<Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων>>,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», ως ακολούθως : επισυνάπτεται η σχετική απόφαση Η Πρόεδρος της Οικονομικής…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός