ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

11:30     Επετειακή ομιλία με θέμα «Το ’21 και οι προεκτάσεις του».

                Ομιλητής, Σαράντος Καργάκος – Ιστορικός, Συγγραφέας

                 Φιλική συμμετοχή, ο ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας

                Μανιάτικα Μοιρολόγια από μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Παπάγου

               (Αμφιθέατρο ‘Μ. Θεοδωράκης’ -  Δημαρχιακό Μέγαρο, Περικλέους 55).

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

18:30     Επετειακή Εκδήλωση Πνευματικής Εστίας Παπάγου

                Ομιλία με θέμα «25η Μαρτίου 1821. Πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι»

                Ομιλητής, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής ΠαντείουΠαν/μίου

                Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου

                Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου  Σταύρου Μπερή, στο πιάνο η Πόπη Μάλφα

               (Αμφιθέατρο ‘Μ. Θεοδωράκης’ -  Δημαρχιακό Μέγαρο, Περικλέους 55)

 

               

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

10:30     Κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων Παπάγου και Χολαργού από τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου & Χολαργού.  

11:30     Κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων Παπάγου και Χολαργού από τους μαθητές των Σχολείων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου & Χολαργού και Τοπικούς Συλλόγους.  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018                                                              

17:00     Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Παπάγου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

07:00     Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Παπάγου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».

10:30     Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, παρουσία εκπροσώπου του Δημάρχου και της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Ιωάννη Κρασσά.

10:30     Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, παρουσία του Δημάρχου,  της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο.

11:15     Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού.

11:45     Παρελάσεις των μαθητών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, του Λυκείου των Ελληνίδων, των Προσκόπων και Ναυτοπροσκόπων, των Οδηγών και της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., στην οδό Εθνικής Αμύνης για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και στην οδό 25ης Μαρτίου & Περικλέους για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

                Μετά το πέρας των παρελάσεων θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από το Τοπικό Τμήμα του Λυκείου των Ελληνίδων στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού και μαθητών των 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Παπάγου στην πλατεία Ελευθερίας.

 

Επετειακή εκδήλωση με θέμα "Το '21 και οι προεκτάσεις του", διοργανώνει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, την Κυριακή 18 Μαρτίου και ώρα 11:30, στο Αμφιθέατρο "Μ. Θεοδωράκης", στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού. Ομιλητής της εκ΄δηλωσης είναι ο ιστορικός-συγγραφέας, Σαράντος Καργάκος. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ • Μανιάτικα Μοιρολόγια από μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Παπάγου • Χαιρετισμός Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου • Χαιρετισμός Προέδρου Παλλακωνικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κα Ειρήνη Αντωναράκου – Μουσταφέλλου • «Το ’21 και οι προεκτάσεις τους» - Ομιλητής, Σαράντος Καργάκος – Ιστορικός, Συγγραφέας Φιλική συμμετοχή, ο ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 Συντηρήσεις οδών 2015 προϋπολογισμού 195.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

 
Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Την 5η θέση ανάμεσα στους Δήμους της χώρας μας κατέκτησε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου στο Divani Caravel Hotel, για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η απονομή του Σήματος Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, έγινε σε Δήμους που διακρίθηκαν για το επίπεδο διακυβέρνησης, με βάση τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης. • Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών • Ανταπόκριση • Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα • Ανοικτότητα και Διαφάνεια • Κανόνες δικαίου • Δεοντολογία • Ικανότητα και Επάρκεια • Καινοτομία και προσαρμοστικότητα • Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός • Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση • Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή • Λογοδοσία Το βραβείο για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Γιώργο Πατούλη, και την επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλίνα Τατάρενκο, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαλυράκη, τις Αντιδημάρχους κ.κ. Τσικρικώνη, Αρβανίτη και Νικάκη και την Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Σουρανή. Το πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση", υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η παροχή δωρεάν ιατροψυχολογικής στήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς είναι το αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών για ψυχική στήριξη που έχουν οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας που διαμένουν στον Δήμο μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατροψυχολογικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε όσους βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Πλαίσιο αυτής της κοινωφελούς ενέργειας είναι το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης σε Ογκολογικούς Ασθενείς «ΠΝΟΗ», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός», χάρις στη χορηγία ενός ευεργέτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Περιλαμβάνει πλήρη ψυχιατρική και ψυχολογική θεραπεία που παρέχεται από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» στον χώρο του (Μεσογείων 260, Χολαργός), καθώς και κοινωνική υποστήριξη που παρέχεται από τον Δήμο. Το Πρόγραμμα «ΠΝΟΗ» εγκαινίασε τη λειτουργία του, στις αρχές Μαρτίου. Όποιος ενδιαφέρεται για να ενταχθεί ή και να προτείνει κάποιον ογκολογικό ασθενή για ένταξη στο Πρόγραμμα, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία – τηλ. 2132002915 – 2132002894) ή στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» (τηλ. 2106535821).
Η Άννα Μπιθικώτση που ξεχωρίζει για το ταλέντο και την προσωπική της γραφή, συνυπάρχει επί σκηνής μέσα από τις λυρικές αφηγήσεις της οι οποίες βασίζονται στο νέο της βιβλίο «Ψηλαφίζοντας τις λέξεις, με σπουδαίους ερμηνευτές, μουσικούς και χορωδούς, όπου όλοι μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στους δρόμους της κοινής αισθητικής και του ονείρου, τραγουδώντας τραγούδια από την μελοποιημένη ποίηση κορυφαίων Ελλήνων ποιητών και συνθετών που ερμηνευτής τους κατά βάση υπήρξε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ενώ περίτεχνα και ευρηματικά θα προβάλλονται video πλημμυρισμένα από συναισθήματα. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση στις δραματοποιημένες αφηγήσεις, o ερμηνευτής Σωτήρης Δογάνης στο τραγούδι, η σοπράνο και πιανίστρια Κατερίνα Μεγάλου, στο Πιάνο & τραγούδι και η Μικτή Χορωδία Δήμου Παπάγου - Χολαργού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Μπερή, στο πιάνο τη χορωδία θα συνοδεύσει η Πόπη Μάλφα. Επιμέλεια video: Κώστας Νικολόπουλος ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 1. ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 2. ΚΑΗΜΟΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 3. ΑΠΡΙΛΗ ΜΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ 4. ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΜΑΤΑ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ 6. ΚΑΝΕ ΛΙΓΑΚΙ ΥΠΟΜΟΝΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 7. ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ ΒΙΝΤΕΟ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 8. ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 9. ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΑΓΙΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 10. ΧΑΡΤΙΝΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11. ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 12. ΑΣ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 13. ΠΟΥ’ ΝΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 14. ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 15. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΕΥΓΕΙ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ) 16. ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΩΔΙΑ 17. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ - ΧΟΡΩΔΙΑ 18. ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ - ΧΟΡΩΔΙΑ 19. ΑΡΝΗΣΗ – ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ -ΧΟΡΩΔΙΑ 20. ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ- ΧΟΡΩΔΙΑ
Μια λαμπερή παράσταση για όλες τις ηλικίες, όπου στόχος της είναι να καταπλήξει και να απογειώσει το κοινό στα ύψη, σε ένα αξέχαστο μαγικό ταξίδι, στη χώρα των ψευδαισθήσεων. Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο "Μ. Θεοδωράκης", του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός). ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία τιμήθηκαν γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν διακριθεί σε διάφορους χώρους.
Η εκδήλωση είχε σκοπό να αναδείξει τα πρόσωπα της γυναίκας και τους πολλαπλούς ρόλους της στην κοινωνία αλλά και να τονίσει ότι οι γυναίκες αποτελούν σύμβολα αξιοπρέπειας, δύναμης και αδιάκοπου αγώνα.
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού τίμησε:
Την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μαρία Μπεκατώρου, την ηθοποιό Γωγώ Μπρέμπου, την Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ, Ντέπη Τζιμέα, την Πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος χορού του Λυκείου των Ελληνίδων Νατάσσα Αντωνοπούλου, την Πρόεδρο την ανθρωπιστικής Λέσχης LIONS «Ολυμπιάδα» Θεοφανώ Κοτσώνη – Περδικάρη και την εκπρόσωπο των μελών του ΚΑΠΗ, Αννίτα Σιδέρη.
Την διοργάνωση και επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνική Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Ισότητας και Εθελοντισμού, κα Βίκυ Νικάκη.

 

 

 

Δείτε ζωντανά την 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρα 18:00, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.hellasnews.tv/live22/

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
https://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2018/item/4037-4i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-09-martiou-2018.html

 

 

Μια φορά κι έναν καιρό σ' ένα πολύχρωμο δάσος ένας λιχουδιάρης δράκος τριγυρνούσε και τραγουδούσε, όμως κάποια στιγμή πείνασε και βλέποντας όλα αυτά τα όμορφα χρώματα αποφάσισε να τα φάει! Κι αφού έφαγε καλά καλά πήγε στην σπηλιά του να κοιμηθεί! Τι θα συμβεί όμως τώρα στο δάσος μας που έμεινε χωρίς χρώματα; Ποιός μπορεί να μας πει τι συνέβη και στα ζώα του δάσους που έτσι ξαφνικά είδαν το σπιτικό τους να αλλάζει και να γίνεται άχρωμο; Ευτυχώς για όλους τα παιδιά θα κάνουν ότι μπορούν για να φέρουν τα χρώματα πίσω. Θα τα καταφέρουν όμως;

Η παράσταση
Μια πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη παράσταση, που θα παρασύρει στα παιδιά σε μια κινητική περιπέτεια, ο χορός και η μουσική πρωταγωνιστούν σε αυτό το ιδιαίτερο παραμύθι , που μιλάει για τα χρώματα αλλά και κατ' επέκταση την ομορφιά της διαφορετικότητας! Η βασική της δομή βασίζεται στο παιχνίδι και στην διάδραση των παιδιών κατά την διάρκεια του έργου.

Συμμετοχή των παιδιών:
Στην παράσταση αυτή τα παιδιά έχουν αρκετά ενεργητικό ρόλο αφού γίνονται τα ίδια ήρωες του έργου, με συναισθήματα, λόγια, και περιπέτειες!

Την Κυριακή 11 Μαρτίου, της Σταυροπροσκυνήσεως, στις 17:30 θα τελεστεί ο κατανυκτικός Εσπερινός με τους Χαιρετισμούς στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, Χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεσπιών και Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ.κ. Συμεών.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διοργανώνουν εκδηλώσεις με θέμα: «Αφιέρωμα στον Κώστα Σπυριούνη μέσα από το έργο του Γραμματόσημα» για τις σειρές των Ελληνικών Ταχυδρομείων «Έλληνες Ηθοποιοί» και «Αφιέρωμα στο Ελληνικό Λαϊκό Τραγούδι».

Έλληνες ηθοποιοί και καταξιωμένοι μουσικοί και ερμηνευτές θα «ζωντανέψουν», στις αίθουσες του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού,  ξεδιπλώνοντας μια ολόκληρη εποχή και πολλές αναμνήσεις. 

Στις εκδηλώσεις θα εκτεθούν μακέτες γραμματοσήμων εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας, που φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος ζωγράφος Κώστας Ι. Σπυριούνης για τα ΕΛΤΑ.

Επίσης θα προβληθεί για πρώτη φορά σχετικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία και επιμέλεια παραγωγής  Γιάννη Κοροδήμου, με αποσπάσματα από το έργο των μεγάλων ηθοποιών, λαϊκών συνθετών και ερμηνευτών που απεικονίζονται στις σειρές γραμματοσήμων, με συνεντεύξεις από συγγενείς και συναδέλφους τους που μιλούν για αυτούς, καθώς και για το έργο του ζωγράφου Κ .Ι. Σπυριούνη.

Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Αφιερώματος στον καταξιωμένο ζωγράφο και Δημότη Παπάγου – Χολαργού Κώστα Ι. Σπυριούνη, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 19:00 και την Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» και στον εκθεσιακό χώρο του Δημαρχείου.

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη χθες Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Το Σύμφωνο υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων κ. Ιωάννης Ζαρολιάγκης και ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, κατά τη συνάντησή τους στα γραφεία της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, παρουσία της Προέδρου του Δ.Σ.ΕΛΤΑ κας Ευφροσύνης Σταυράκη, του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή κ. Σπυρίδωνα Σιάνου και του Διευθυντή Φιλοτελισμού κ. Γεωργίου Ντζούρα.

Η συμφωνία μεταξύ του Δήμου και των ΕΛΤΑ, θέτει το πλαίσιο συνεργασίας για την ανάδειξη των πολιτιστικών δράσεων των δυο συμβαλλομένων στους τομείς αρμοδιότητάς τους. 
Η συνεργασία των δύο φορέων θα εγκαινιαστεί στις 12 Μαρτίου 2018, με τη συνδιοργάνωση της έκθεσης «Κώστας Ι. Σπυριούνης – Γραμματόσημα» στον εκθεσιακό χώρο του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα συμβάλλουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού προς τιμήν του ζωγράφου Κώστα Ι. Σπυριούνη διαθέτοντας στο Δήμο τα 21 έργα του από τις Αναμνηστικές Σειρές γραμματοσήμων «Έλληνες Ηθοποιοί» και «Αφιέρωμα στο Ελληνικό Λαϊκό τραγούδι» με σκοπό να αναδειχθεί η τέχνη της δημιουργίας γραμματοσήμων.

Το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει τη συνέχεια κοινών πολιτιστικών δράσεων των δυο μερών κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2018.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

 Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
  3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
  9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου: 

9.1 Συντήρηση και επισκευή τουαλετών 1ου Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Χολαργού προϋπολογισμού 67.538,66€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

 

 Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή. 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

Α)         για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

 Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

 Ο Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

α/α

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους της πόλης, ότι η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού από τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και για τρεις μήνες, θα λειτουργεί ως εξής:

α) Στην οδό Αετιδέων, από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Θεοτοκοπούλου.

β) Στην οδό Θεοτοκοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Αετιδέων μέχρι την οδό Υμηττού.

γ) Εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους, έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας.

Σελίδα 1 από 42

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός