Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (104)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή του κ. Γεωργίου Θεοχάρη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 493/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 450,00€
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφορίας κλπ υπηρεσιών για έκδοση οικοδομικής…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Διάθεση Πίστωσης, ύψους 4.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης. Για την πληρωμή της ανωτέρω…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΩΣ 50.000,00€)
H ΟικονομικήΕπιτροπήαφούέλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση τηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 9423/2-5-2018 και 10033/8-5-2018 Πρακτικών 1 και 2 αντίστοιχα, τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμούκαι ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών ΗλεκτρονικούΜηχανογραφικούΕξοπλισμούκαι Σχετικών Υπηρεσιών, για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Υ Περιφερειακών…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του…
Σελίδα 1 από 13

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός