Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (140)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα 1. Να κατακυρώσει τη δημοπρασία στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση τριάντα (30) κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων σε στάσεις αναμονής επιβατών των αστικών…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 352,22€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα 1) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :2) Τη δέσμευση των δαπανών…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ», ως ακολούθως : Η Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΆννα – Μαρία Τσικρικώνη
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία α . Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους Δικηγόρους του Δήμου κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο (παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373),…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Αποδοχή της Δωρεάς, ύψους 3.000,00 €, από την «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ», στα πλαίσια της ενίσχυσης του 22ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού και Λοιπών δραστηριοτήτων. Η Πρόεδρος της…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει το από 12-7-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και αναδεικνύει Μειοδότη του έργου, με τίτλο : « Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»,…
Σελίδα 1 από 18

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός