Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (140)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την άσκηση του ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ’ αριθ. 405/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οριζομένων προς τούτο, των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Αποδοχή της Δωρεάς, από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (υποκατάστημα Παπάγου), ενός (1) μεταχειρισμένου Σαρωτή (scanner) CANON DR 2510C αξίας 121,03 ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Τη συμμετοχή, ως εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Προϊστάμενου της Πολιτικής Προστασίας κ. Παναγιώτη Αυγουστάκη, στο <<Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων>>,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», ως ακολούθως : επισυνάπτεται η σχετική απόφαση Η Πρόεδρος της Οικονομικής…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της προέδρου, και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωναΌτι η Ένσταση της εταιρείας PROTON POWER ΑΕ (ΑΠ 13059-31/05/2016) κατά του πρακτικού διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, …
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα 1. Τη Διάθεση Πίστωσης 1.600,00€, σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 «παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτακαυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνηςπροκειμένου να…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Απαλλαγή του κ. Γεωργίου Βασιλάκη, από κάθε ευθύνη , ως υπόλογου, για το υπ’ αρ. 352/2016 χρηματικόένταλμα ποσού 1.400,00 €. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός