Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (153)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής: α) με ποσοστό έκπτωσης επί…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει την παραχώρηση, μίας (1) θέσης περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στην οδό Φανερωμένης & Τήνου, έναντι της Πλ. Κ. Παλαμά, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με πλειοδοτικό διαγωνισμό.Οι…
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων μίσθωσης έργου για θέσεις καθαριστριών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 3 2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βαθμολογίας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας»…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού προϋπολογισμού 34.015,68€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου…
Σελίδα 1 από 20

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός