Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (148)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Χολαργός 11-3-2016 Αρ. Πρωτ 5752 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 43/11-3-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αντί του…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή και Αλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου", συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για τη «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 53.500,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Χολαργός 19-2-2016 Αρ. Πρωτ. 4147 Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο επίπεδο -1 ,είναι διαστάσεων 5,5Χ5,85 μέτρων και αποτελείται από το χώρο του κυλικείου και από…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) € 80.595,62 και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) € 100.000,00, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός