Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (132)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 59.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% 13.777,00€, ήτοι…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων" προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €64.590,49 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €79.581,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο ποσοστό…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) μηνιαίως ως πρώτη προσφορά. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-10-2015 , ημέρα Πέμπτη…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(για εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση 19 της επιτροπής και με το υπ. Αρ. ΦΕΚ 1003/30 Μαΐου 2008 περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός