Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (148)

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: 1) Την με αριθμ. 11927/Δ4, Απόφαση «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 242/Β/09-02-2004) 2) Την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 3) την Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ. 65/29-08-2016 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103…
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κμ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 615.464,06 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 774.200,00…
Η Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016-2017, για τις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της: Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 56.451,61 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με ανα-θεώρηση και Φ.Π.Α) 70.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός