Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (188)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βαθμολογίας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας»…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού προϋπολογισμού 34.015,68€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός Πληροφορίες Χριστίνα…
Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 3 Ιουλίου 2017, ημερομηνία που έχει αναρτηθεί ο διαγωνισμός στο ΚΗΜΔΗΣΕκ παραδρομής αναρτήθηκε στο site και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 20 Ιουλίου, η οποία είναι λανθασμένη.Με σειρά ισχύος είναι πρώτα το ΚΗΜΔΗΣ το οποίο αναφέρει την σωστή ημερομηνία…
ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ” ΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΙ.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣΟ Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 ΧολαργόςΠληροφορίες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2132027113, e-mail :…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» με προϋπολογισμό € 150.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 89.006,00Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 16.021,08ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.754,06ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 186,60ΦΠΑ 24% 29.032,26ΣΥΝΟΛΟ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός