Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (173)

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπολογισμού € 247.998,76 με ΦΠΑ 24%. Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, την Τρίτη 13/9/2016 ώρα 10.00 π.μ. στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «Φύλαξη και Επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 54.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριάντα (30) κοινοχρήστων χώρων προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς στέγαστρα αναμονής επιβατών των αστικών και δημοτικών λεωφορείων στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Παπάγου Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 79.617,47 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 100.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση…
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 32.300,00 πλέον Φ.Π.Α.…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός