Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (148)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (43.296,00 €) συμπεριλαμβανομένου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κ.λπ.) και φωτοτυπικού χαρτιού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των ΝΠΔΔ…
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου, ποσού ύψους 194.955,00 € για την κάλυψη των αναγκών του. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία κατάθεσης…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (33.210,00 €)…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός