Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (183)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει την παραχώρηση, μίας (1) θέσης περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στην οδό Φανερωμένης & Τήνου, έναντι της Πλ. Κ. Παλαμά, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με πλειοδοτικό διαγωνισμό.Οι…
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων μίσθωσης έργου για θέσεις καθαριστριών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 3 2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βαθμολογίας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας»…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού προϋπολογισμού 34.015,68€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός Πληροφορίες Χριστίνα…
Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 3 Ιουλίου 2017, ημερομηνία που έχει αναρτηθεί ο διαγωνισμός στο ΚΗΜΔΗΣΕκ παραδρομής αναρτήθηκε στο site και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 20 Ιουλίου, η οποία είναι λανθασμένη.Με σειρά ισχύος είναι πρώτα το ΚΗΜΔΗΣ το οποίο αναφέρει την σωστή ημερομηνία…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός