Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (140)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντοςοικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει :Τις τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμό και Όρους της με αριθ. 36/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίαςτου Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει :Τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 61/2016 μελέτης της ΟικονομικήςΥπηρεσίας – Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την Απόρριψη της Ένστασης της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε», κατά τηςπρομήθειας με τίτλο : « Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων», για τους λόγους που αναφέρονται στηνεισήγηση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την κατακύρωση του Έργου : «Αποκατάσταση Φθορών Παιδικών Χαρών 2016», Προϋπολογισμού 50.000,00 €,στην Εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Ε1= 58% επί των τιμολογημένωνεργασιών και ποσοστό έκπτωσης Ε2= 58% επί του ποσοστού Γ.Ε & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών.…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει 1. Την έγκριση των Πινάκων εκτέλεσης Προϋπολογισμού του συνημμένου αρχείου, 1ου Τριμήνου έτους 2016 2. Την έγκριση των Στοιχείων Ισολογισμού του συνημμένου αρχείου, 1ου Τριμήνου έτους 2016 : 3. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου –…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 475,65€ από τηνυπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεωντου προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός