Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (140)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του ΆλσουςΧολαργού» προυπολ. 3.551,26€ με ΦΠΑ 23%, στην κα. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο,Τριανταφύλλη 10 – 17778 Ταύρος, Α.Φ.Μ. 061425220 ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών ), αντί…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και ανάδειξη του ΜεγάλουΠάρκου Παπάγου» προυπολ. 5.326,88€ με ΦΠΑ 23%, στον κ. ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ( Δασολόγο –Περιβαλλοντολόγο, Κριεζώτου 4-6, 16346 Ηλιούπολη, Α.Φ.Μ. 067571362, ΔΟΥ Ηλιούπολης, αντί αμοιβής 4.180,00€…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Επισκευή Μόνωσης Λεκάνης Μεγάλου Πάρκου», προϋπολογισμού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΥΜΕΡΤΑ (Πολ. Μηχανικό Ε.Δ.Ι.Ε), Παραδεισίων 7, 11147 Γαλάτσι, Α.Φ.Μ. 029558469, ΔΟΥ Γαλατσίου, αντί ποσοστού έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%), επί…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 51/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την κατακύρωση της Δημοπρασίας του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ», Χαράς 5, 15231Χαλάνδρι, αντί ποσοστού έκπτωσης Εα=73 % επί των τιμολογημένων εργασιών και συνολικού ποσού σύμβασης € 45.900,00.(37.317,07 € συν…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει α. Κάνει δεκτή την υπ’ αριθ. πρωτ. 8837/15-4-2016 ένσταση του κ. Βασίλειου Φαράσογλου, κατά του από12/4/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016». β. Κατακυρώνει…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει : α. Το από 12-4-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, λοιπών Προμηθειών καιΕργασιών – Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού καιΠαιδικού Σταθμού στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά της Δημοτικής…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός