Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (140)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει την Έκθεση για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2015, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση. Η Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΆννα – Μαρία Τσικρικώνη
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα 1. Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 2ου τριμήνου έτους 2016 : επισυνάπτεται η σχετική απόφαση Η Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΆννα – Μαρία Τσικρικώνη
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 581,84€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στο ακόλουθο πίνακα (1) : επισυνάπτεται η…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Συντάσσει τα Σχέδια:Α) της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό: επισυνάπτεται η σχετική απόφαση…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Απόρριψη, ως Εκπρόθεσμης, της υπ’ αριθ. πρωτ. 18287/20-7-2016 Ένστασης της «E. PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», επί της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοιν/στων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα Την Απόρριψη, ως Αβάσιμης , της υπ’ αριθ. 17907/15-7-2016 Ένστασης της εταιρείας «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ Α.Ε», επί της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοιν/στων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός