Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (155)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τη συγκρότηση κριτικής επιτροπής διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΚΧ», ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την Ανάθεση της Σύμβασης στο Μειοδότη του Έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 8114/12-4-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8114/12-4-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 6569/21-3-2018 και 7087/27-3-2018 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αντίστοιχα, της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, για τον ανοιχτό Ηλεκτρονικό…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Τη διάθεση Πίστωσης ύψους 450,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0006 «Δαπάνη έκδοσης / ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου», για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης, προκειμένου να γίνουν 3 ανανεώσεις καρτών…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός