ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας – Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης) προϋπολογισμού 10.458,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Παρασκευή Τσαρδακλή)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Επιτροπή «Κοσμητείας» του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίων Μυροφόρων Γυναικών του Κοιμητηρίου Χολαργού, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις λατρευτικές εκδηλώσεις, πού θα πραγματοποιηθούν με την ευκαιρία της δεύτερης Πανηγύρεως του Ναού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 21 Απριλίου 2018
17:30 -  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και Θ. Κηρύγματος.

Κυριακή των Μυροφόρων 22 Απριλίου 2018
07:00 -  Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10:15 -  Μνημόσυνο των κεκοιμημένων νέων που αναπαύονται στο κοιμητήριο του Χολαργού.
10:30 -  Λιτάνευση την Ιεράς εικόνας των Αγίων Μυροφόρων γύρω από το Ναό και τρισάγιο υπέρ όλων των κεκοιμημένων.
10:45 – Δεξίωση προσκλεκλημένων στο κυλικείο του Κοιμητηρίου.

Των Ιερών Ακολουθιών έχει προσκληθεί να προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών και Καθηγούμενος της Ι.Μ. Πεντέλης κ.κ. Ιωάννης.

Διευκρίνηση: Ο δίσκος με τα κόλλυβα για το μνημόσυνο των νέων παιδιών, θα ετοιμαστεί με φροντίδα του Ναού. Οι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, μπορούν να έχουν μια φωτογραφία μαζί τους, να την τοποθετήσουν στο τραπέζι και να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία.

Για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας έχουν προγραμματιστεί δρομολόγια των δημοτικών λεωφορείων και συγκεκριμένα:

 • Ένα δρομολόγιο το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00, με επιστροφή και
 • Δύο δρομολόγια την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρες 07:30 και στις 08:00 με επιστροφή.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους της πόλης, ότι από την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2018, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου θα λειτουργεί στην οδό Πίνδου.

Συνεδρίασε την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μετά από σχετική πρόσκληση του δημάρχου, Ηλία Αποστολόπουλου, με θέμα «Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός ενεργειών εν όψει επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Aντιδήμαρχος αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, κ. Αυγουρόπουλος, η Aντιδήμαρχος κα Αρβανίτη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζήκας, ο κ. Κυριλλίδης από τον 4ο Πυροσβεστικό σταθμό, οι υπαστυνόμοι του Α.Τ. Παπάγου - Χολαργού κ. Ιγνατίδης και κ. Αυγουστίδης, ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας κ. Αυγουστάκης, o κ. Κίντζιος μέλος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, ο επικεφαλής της ΔΑΠΑΧΟ, κ. Παγώνης, ο πρόεδρος του ΣΕΠΠΒΑΤΥ, κ. Τσιγκρέλης και οι κ.κ. Καπατσέλη και Βαρζάκας, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και άλλες που είναι σε εξέλιξη προκειμένου ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού να προετοιμαστεί σωστά για την αντιπυρική περίοδο, καθώς επίσης έγινε από όλους αναφορά στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. όσον αφορά στην προστασία του Υμηττού. 

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το προσωπικό του Δήμου για τη συνεργασία. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του, αλλά και την εμπιστοσύνη του στην εθελοντική ομάδα "Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού" για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την προστασία του βουνού, αλλά και για το γεγονός ότι είναι παρόντες και όπου αλλού τους ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

 

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού σας προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμήν της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, την Κυριακή 22 Απριλίου & ώρα 10:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου.

Πρόγραμμα
• 10:30’: Δοξολογία.
• 10:40’: Χαιρετισμοί, Δημάρχου Ηλία Αποστολόπουλου και Αρχιμανδρίτη Αλέξιου Γιαννιού.
• 10:50’: Ομιλία από τον Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Υποστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση.
• 11:05’: Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού και τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Παπάγου.
• 11:20 : Λιτάνευση της Ι. Εικόνας του Αγίου Γεωργίου γύρω από το Ναό.
• 11:30: Εθνικός Ύμνος.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού μαζί με 21 άλλους Δήμους, συμμετέχει στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου.

Οι 22 αγώνες δρόμου θα διεξαχθούν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα σε όλους τους Δήμους, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00, με σκοπό την ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων.

Ο κάθε αγώνας δρόμου θα περιλαμβάνει διαδρομή τρεξίματος 5χλμ και δυναμικού βάδην 5χλμ.

Ο Δήμος μας έχει σχεδιάσει τη δική του διαδρομή με ακριβές σημείο εκκίνησης και τερματισμού.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων δρομέων γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και της Viva.gr. Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλει το ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ.

Η διαδικασία που πρέπει ν’ ακολουθηθεί μπαίνοντας μέσα από την ιστοσελίδα του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» http://attikos.oloimaziboroume.gr/el είναι η εξής:

Επιλέγουμε το Δήμο στον οποίο θέλουμε να αγωνιστούμε, βλέπουμε τη διαδρομή και το σημείο εκκίνησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». Από εκεί μεταφερόμαστε στη σελίδα της VIVA όπου κάνουμε την κράτησή μας.

Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τον αγώνα κάθε Δήμου θα μετατραπεί άμεσα σε τρόφιμα και θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του κάθε Δήμου.  

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : Οδός Ευριπίδου, μπροστά από το δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 25ης Μαρτίου έως Κορυτσάς, Κορυτσάς κάθοδος έως 7ης Μεραρχίας, 7ης Μεραρχίας έως Κύπρου, Κύπρου κάθοδος έως Ελ. Βενιζέλου, Ελ. Βενιζέλου έως Φανερωμένης, Φανερωμένης άνοδος έως Ουρανίας, Ουρανίας έως Κεραμεικού, Κεραμεικού έως Αετιδέων, Αετιδέων έως Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη έως Β. Μελά έως Ευριπίδου, Ευριπίδου και Περικλέους (τερματισμός – μπροστά από το δημαρχείο).

 

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και η Πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ Χρύσα Παρίση, σας προσκαλούν σε συνάντηση με την συγγραφέα Λένα Μαντά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Monogram και τις εκδόσεις "ΨΥΧΟΓΙΟΣ" την Τετάρτη 18 Απριλίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη" του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55).

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού σας προσκαλεί στη μουσικοποιητική πaράσταση "Γιώργου Μαρκόπουλου - ΟΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΙ", την Τετάρτη 18 Απριλίου ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Λ. Περικλέους 55  Χολαργός (Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού επίπεδο -2).

Μουσικές φράσεις από το ευαγγέλιο του ρεμπέτικου, εμβληματικά ακούσματα από τα λαϊκά του ’60, ο Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Καζαντζίδης, το παρφούμ από το μπουζούκι του Ζαμπέτα, γραβάτες που χορεύουν, ένα γραμμόφωνο και μία παμπάλαια SINGER ραπτομηχανή που αιωρούνται, γυαλικά που σπάνε από τον αδέξιο κλέφτη, ένα Πικρό Βαλς, ένα Τάνγκο του Λύκου, οι Ποιητές που εμείς «βλέπουμε την καύτρα του τσιγάρου τους», είναι μερικά από τα στοιχεία που περιβάλουν τη μουσικοποιητική παράσταση του Γιώργου Βεντουζά, "Οι Πυροτεχνουργοί".

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη καλλιτεχνική εργασία που βασίζεται στην ποιητική συλλογή του Γιώργου Μαρκόπουλου, ΟΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΙ (Εκδόσεις Η Μικρή Εγνατία 1980) ΟRIGINAL MUSIC (Γιώργος Βεντουζάς)

 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ Γωγώ Μπρέμπου

ΤΡΑΓΟΥΔΙ Γιώργος Βεντουζάς

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού σας προσκαλεί στη διάλεξη του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου με θέμα "Ελλάδα και Ευρώπη: οι ιστορικές ρίζες μιας αμφίσημης σχέσης", τη Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα "Μ. Μερκούρη" του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού.

Ομιλήτρια θα είναι η Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Παντείου Πανεπιστημίου.
Θα ακολουθήσε μουσική περιήγηση στο Αιγαίο από τον ερμηνευτή Μανώλη Μπουρλάκη (βιολί,λαούτο)

Δόθηκαν τα πρώτα πτυχία και συνεχίζονται τα μαθήματα  πληροφορικής από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο Οργανισμό από το Υπουργείο Παιδείας, «Επιχειρησιακή Εκπαιδευτική ΕΠΕ», για κατοίκους της πόλης μας.

Η εκπαίδευση αφορά μόνο όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π και θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η συγκεκριμένη δράση παρέχεται δωρεάν με μόνη επιβάρυνση για της συμμετέχοντες το τέλος συμμετοχής της εξετάσεις, το οποίο ανέρχεται στα 170 ευρώ και θα καταβάλλεται στον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε δύο δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 70 ευρώ κατά την έναρξη των μαθημάτων
 • 2η δόση 100 ευρώ τη μέρα των εξετάσεων

Σε περίπτωση αποτυχίας των εξεταζομένων (σε όποια ή όποιες ενότητες) οι επανεξετάσεις θα είναι δωρεάν.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η πιστοποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (MS Outlook, Internet Explorer)

Τα μαθήματα διεξάγονται στον 2ο όροφο του κτιρίου ΚΑΠΗ, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα – εργαστήριο πληροφορικής, επί της οδού Αγαμέμνονος 4 στο Χολαργό και οι αιτήσεις συνεχίζονται χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι συνολικά 28 ώρες, ενώ θα υπάρχουν πρωινά και απογευματινά τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός – 1ος όροφος- 09:00-14:00), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι εξετάσεις θα δίνονται στο εξεταστικό κέντρο:

«Επιχειρησιακή Εκπαιδευτική ΕΠΕ”- Λ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, Αθήνα – Τηλ. 210-95.37.370

Πληροφορίες-Αιτήσεις – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-893 -  Γραφείο Παιδείας, Αντιδήμαρχος κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη.

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής 

 

 

 

 

 

Η δίκη ολοκληρώθηκε. Η κατηγορία είναι φόνος Α΄ βαθμού. Ένας φτωχός νεαρός, κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πατέρα του. Τώρα η τύχη του κατηγορούμενου βρίσκεται στα χέρια των ενόρκων. Αν κριθεί ένοχος, ο νεαρός θα εκτελεστεί. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μία απλή και εύκολη υπόθεση. Οι διαδικασίες θα είναι συνοπτικές και η ετυμηγορία καταδικαστική. Ενώ όμως τα αποδεικτικά στοιχεία φαίνονται συντριπτικά, ένα πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων έρχεται σιγά σιγά στην επιφάνεια κι αυτό που στην αρχή έμοιαζε με υπόθεση ρουτίνας καταλήγει σε μια δραματική αντιπαράθεση μεταξύ των ενόρκων με στόχο την ανάδειξη της αλήθειας. Για να τον καταδικάσουν θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα ότι η ενοχή του έχει αποδειχτεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Μήπως λοιπόν υπάρχει λογική αμφιβολία ; Πόσο χρόνο είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν για να αποφασίσουν για τη ζωή κάποιου, μέσα από ποιες προκαταλήψεις θα κρίνουν και πόση αντίσταση θα προβάλλουν προκειμένου να αρνηθούν να σκεφτούν και να αναλάβουν την ευθύνη της απόφασής τους;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κατερίνα Μπλάτσου
ΠΑΙΖΟΥΝ: Χρήστος Χλιβέρης, Βασίλης Κουλόπουλος , Κώστας Κωστανάσιος, Αλέξανδρος Κωστούλας, Μιχάλης Δελαβίνιας, Μιχάλης Σφακιανός, Γιάννης Καρράς, Βασίλης Λαδικός, Μαρίνος Πατήρης, Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης, Γιώργος Φολόκης, Γρηγόρης Αντωνίου, Βασίλης Χριστοδούλου. Στο ρόλο του Δικαστή ακούγεται η φωνή του Κώστα Παπαγεωργίου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Παρασκευή 13, Σάββατο 14 , Κυριακή 15, Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 

Ώρα: 20.30

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Λ. Περικλέους 55, Χολαργός (τηλ. 2106543879)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Πραγματοποιήθηκε η διανομή των Πασχαλινών δεμάτων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Τα δέματα περιείχαν Πασχαλινά εδέσματα, καθώς και λαμπάδες για όλα τα παιδιά των οικογενειών της πόλης μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Τα προϊόντα συγκεντρώθηκαν από ιδίους πόρους του Δήμου και μέσω δωρεών και προσφορών επιχειρήσεων, συλλόγων και συμπολιτών μας.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς, καθώς και τους εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το πολύ σημαντική συμβολή τους στο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, όχι μόνο κατά την περίοδο του Πάσχα, αλλά καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Χορηγοί Πασχαλινής Διανομής Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου όσο και στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, από τη Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου, μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα 10 Απριλίου, διαμορφώνονται ως εξής:

 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: Η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα ξεκινήσει στις 18:00.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Θα πραγματοποιηθούν δύο δρομολόγια στις 13:00 και θα περισυλλέξουν τα απορρίμματα των διαδρομών περιφοράς τω επιταφίων των εκκλησιών του Δήμου μας και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα ξεκινήσει στις 07:00.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Θα πραγματοποιηθούν δύο δρομολόγια για την αποκομιδή απορριμμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους της πόλης μας να φροντίσουν ώστε:

α) Τις ημέρες που δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή να μην αφήνουν απορρίμματα έξω από τα σπίτια τους.

β) Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα να μην αφήσουν στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα.

Ο Αντιδήμαρχος , ο Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι και οι Εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ευχόμαστε σε όλους  τους κατοίκους της πόλης μας ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Θανάσης Αυγουρόπουλος

Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 - ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ

α. Ιερός Ναός “Αγίου Γεωργίου- Αγίας Ειρήνης”

Έξοδος Επιταφίου στις 21:00 και περιφορά στις οδούς Καρναβία – Καραλή – Παναγιώτου– Αργυροκάστρου - Μπλέσσα – Καρναβία - Ι. Ναός.

β. Ιερός Ναός “Αγίας Σκέπης-Αγίου Αλεξάνδρου”

Έξοδος Επιταφίου στις 20:45 και περιφορά στις οδούς Ιωνίας – Κύπρου - Εθνικής Αμύνης, - Λεμεσού – Στρ. Παπάγου - Ι. Ναός.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Τα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού θα λειτουργούν καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα από 07:00 έως 19:00.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 • Τα πρωινά δρομολόγια από και προς το Κοιμητήριο θα εκτελεστούν κανονικά.
 • Στην εκκλησία του Κοιμητηρίου θα ψαλεί η Ακολουθία των Άγιων Παθών, 16:00-19:00.
 • Το απόγευμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πιστοί, τα δημοτικά λεωφορεία θα εκτελέσουν δύο δρομολόγια, ως εξής:
 • Ώρα 16:00 από την πλατεία Κονίτσης, για εξυπηρέτηση της άνω ζώνης.
 • Ώρα 16:30 από γωνία Λεωφ. Μεσογείων & Κύπρου, για εξυπηρέτηση της κάτω ζώνης.
 • Τα δημοτικά λεωφορεία θα ακολουθήσουν τη διαδρομή του αστικού λεωφορείου 409.
 • Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα εκτελεστούν όσα δρομολόγια χρειαστούν για την επιστροφή των πιστών.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 • Μεγάλες Ώρες και Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, 07:00-10:30.
 • Ακολουθία του Επιταφίου, 16:30-19:00 – Έξοδος Επιταφίου στις 17:45 (περιφορά εντός του Κοιμητηρίου).
 • Θα εκτελούνται συνεχή δρομολόγια από ένα δημοτικό λεωφορείο, κατά τις ώρες 07:30-14:30 ανά μισή ώρα, 16:00-17:30 και μετά την περιφορά του Επιταφίου για την επιστροφή των πιστών.

Το δεύτερο δημοτικό λεωφορείο θα εκτελεί διαδρομές εντός του Κοιμητηρίου με ενδιάμεσες στάσεις από 07:30-17:00.

 • Απαγορεύονται τα οχήματα εντός του Κοιμητηρίου. Οι μετακινήσεις θα γίνονται με το δημοτικό λεωφορείο – αυτοκίνητο.

 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 • Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου (Πρώτη Ανάσταση), 07:30-09:00.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η ώρα εξόδου των Επιταφίων των Ιερών Ναών θα αποφασιστεί από τους Προϊσταμένους των Ναών, έτσι ώστε να συναντηθούν όλοι στο Ηρώο Πεσόντων Χολαργού στις 21:30, όπου θα ψαλεί η Δέηση.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ

α. Ιερός Ναός “Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού”

 • Προς το Ηρώο, διά των οδών Βουτσινά – Περικλέους.
 • Προς το Ναό, διά των οδών Περικλέους – Κεραμεικού - Ουρανίας – Φανερωμένης.

β. Ιερός Ναός “Αγίας Τριάδος”

 • Προς το Ηρώο, διά των οδών Αγίας Τριάδος – Ευριπίδου.
 • Προς το Ναό, διά των οδών 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Χρ. Σμύρνης.

γ. Ιερός Ναός “Υψώσεως Τιμίου Σταυρού”

 • Προς το Ηρώο, διά των οδών Κλειούς – Ξανθίππου – Μελπομένης – Υμηττού - Περικλέους.
 • Προς το Ναό, διά των οδών 25ης Μαρτίου - Αναστάσεως.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Τα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού θα λειτουργούν καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα από 07:00 έως 19:00

Τα δημοτικά λεωφορεία καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα θα εκτελούν τα συνήθη δρομολόγια.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 • Εκκλησία Κοιμητηρίου - Ακολουθία των Άγιων Παθών, 15:00-17:30 (16:30 έξοδος του Εσταυρωμένου).
 • Το δημοτικό λεωφορείο θα εκτελέσει ένα δρομολόγιο στις 15:00 από την πλατεία Εθν. Αντιστάσεως και με επιστροφή στις 17:30 από το Κοιμητήριο.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 • Τέλεση τρισαγίων υπέρ των κεκοιμημένων – 08:00-15:00.
 • Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου Θρήνου, στις 15:00.
 • Έξοδος του Επιταφίου στις 17:00 (περιφορά εντός του Κοιμητηρίου).
 • Τα δημοτικά λεωφορεία θα κάνουν τα εξής δρομολόγια:

Εκκίνηση από την πλατεία Εθν. Αντιστάσεως κατά τις ώρες:  09:00, 10:30, 12:00, 13:30,14:30,15:30 και 16:30.

Επιστροφή από το Κοιμητήριο κατά τις ώρες: 10:00, 11:30,13:00, 14:15, 16:00 και μετά το πέρας της περιφοράς του Επιταφίου για την επιστροφή των πιστών.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και

οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού

σας εύχονται 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

 

 

Οι ευχετήριες κάρτες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ζωγραφίστηκαν από μαθητές Δημοτικών Σχολείων και συγκεκριμένα από τους:

 • Νάντια Γρυλλάκη - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου
 • Πέγκυ Τόγκα - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου
 • Κωνσταντίνο Παπασωτηρίου - 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού
 • Χρύσα - 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού
 • Έκτορας Ζώης - 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού
 • Έκτορας - 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός