Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών αναβάλλονται οι παρακάτω εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη 26 Ιουνίου:

1. "Απόψε διασκεδάζουμε" με τη Χορωδία Μουσικά Ηχοχρώματαω (Κηποθέατρο Παπάγου) -  Νέα ημερομηνία εκδήλωσης, Τρίτη 17 Ιουλίου και ώρα 20:30

2. "Τα τραγούδια είναι ευχή" (υπαίθριο θέατρο Δημαρχείου) - Νέα Ημερομηνία εκδήλωσης, Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 21:00

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης του άλσους Χολαργού επί της οδού Αετιδέων, με σκοπό την αναβάθμιση του χώρου, τον οποίο επισκέπτονται πολλά παιδιά της πόλης μας.

Το φάσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκε, περιελάμβανε μεταξύ άλλων:

 • επίστρωση με ξύλο της σκηνής στο υπαίθριοί θεατράκι,
 • τοποθέτηση νέων περιφράξεων στα κλουβιά των πτηνών, νέων  ξύλινες στεγών με επικάλυψη από κεραμίδια,
 • εργασίες για την προστασία των πτηνών από τις καιρικές συνθήκες.
 • τοποθέτηση νέας περίφραξης στο χώρο με τις πάπιες
 • κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων σε διάφορες θέσεις εντός του πάρκου,
 • κατασκευή τοιχίου-καθιστικού στην περιοχή των οργάνων νηπίων της παιδικής χαράς,
 • κατασκευή υπόστεγου καθιστικού και νέου χώρου για τον φύλακα, κ.α.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού συνεχίζει τα έργα, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, και φυσικά με την υποστήριξη της Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων κας Τζίνας Αρβανίτη και του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αναβληθείσα λόγω βροχής θεατρική παράσταση "Αντιγόνη του Σοφοκλή", θα παιχτεί το Σάββατο 30 Ιουνίου και ώρα 21:00 στο Κηποθέατρο Παπάγου. 

Με το κλείσιμο των σχολείων ολοκληρώθηκε για αυτή τη χρονιά η Εκστρατεία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού "Green Step", η οποία απευθύνεται σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας.

Οι μαθητές των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου και των 1ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, στο πλαίσιο της εκστρατείας, παρουσίασαν στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» τις δράσεις και τις δημιουργίες τους.

Ακούσαμε το τραγούδι τους για το περιβάλλον, το τραγούδι τους για την Εθελοντική Ομάδα «Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού», μας παρουσίασαν τις δράσεις τους  στους σχολικούς κήπους, την αφίσα τους για το περιβάλλον και πολλά άλλα.

Υπεύθυνη της εκστρατείας είναι η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Κατερίνα Γκούμα και όλη αυτή την προσπάθεια, που στόχο έχει οι νέοι της πόλης μας να διαμορφώσουν αξίες και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστήριξαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Θανάσης Αυγουρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πρασίνου κ. Αρτέμης Βατικιώτης, η υπάλληλος της υπηρεσίας κα Εξάρχου και η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

Η Εκστρατεία "Green Step" με δεν σταματά εδώ. Είναι  ένας ζωντανός οργανισμός, με συνεχόμενες δράσεις και ενημερώσεις, μέσα και έξω από τα σχολεία μας και α συνεχιστεί με το άνοιγμα των σχολείων μας τον Σεπτέμβριο.

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους πολίτες του, ότι θα διατίθενται καθημερινά, 20 δωρεάν εισιτήρια σε παιδιά των σχολείων του Δήμου, σε ταινίες κατάλληλες για την ηλικία τους, για τον θερινό κινηματογράφο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (προαύλιος χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, Λ. Περικλέους 51).

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Ιουνίου και θα δίνονται από το Τμήμα Παιδείας, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (κα Χριστίνα Παυλοπούλου – τηλ. 213 2002910).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
9.1 Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου, προϋπολογισμού 34.876,59€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
9.2 Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016, προϋπολογισμού 54.723,17€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
9.3 Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2016, προϋπολογισμού 46.211,48€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Α) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών

Καλοκαιρινή Street συνάντηση των μαθητικών συγκροτημάτων του Δήμου μας, την Παρσκευή 22 Ιουνίου και ώρα 20:30, στο υπαίθριο θέατρο του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός).
Συμμετέχει ο Δημήτρης Μετζέλος.

 

 

Φιλες & Φίλοι

Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα έτους 2018 ο  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου–Χολαργού, θα πραγματοποιήσει  τα θαλάσσια μπάνια που απευθύνονται στα μέλη του Κ.Α.Π.Η.,  συνοδούς και τις οικογένειές τους, οι οποίοι είναι  Δημότες ή Κάτοικοι  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Διάρκεια / Περίοδοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 25  Ιουνίου έως  14  Σεπτεμβρίου με πρωινά μπάνια και θα χωρίζεται στις εξής περιόδους:

1η Περίοδος :  25 Ιουνίου – 6 Ιουλίου

1η Περίοδος : 9 Ιουλίου – 20 Ιουλίου

3η Περίοδος : 23 Ιουλίου – 3  Αυγούστου

4η Περίοδος:    6 Αυγούστου – 17 Αυγούστου

5η Περίοδος: 20 Αυγούστου – 31 Αυγούστου

6η Περίοδος:   3 Σεπτεμβρίου – 14 Σεπτεμβρίου

Τα μπάνια θα γίνονται από  Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε την οργανωμένη παραλία της περιοχής «Αυλάκι» όπου η είσοδος θα βαρύνει τους ίδιους, είτε την ελεύθερη παραλία της περιοχής «Ζούμπερι» ή την παραλία της «Λούτσας». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των παραπάνω επιλογών είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής για την 1η ΠΕΡΙΟΔΟ  -  25 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου       

Δευτέρα 11/6 , Τρίτη 12/6,  Τετάρτη  13/6 ,Δευτέρα 18/6 , Τρίτη 19/6,  Τετάρτη  20/6 στο Χολαργό ( Αγαμέμνονος 4) 1ος όροφος 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Πέμπτη  14/6 & Πέμπτη 21/6    στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Παπάγου (Αναστάσεως 90)  8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής για την 2η ΠΕΡΙΟΔΟ -  9 Ιουλίου έως  20  Ιουλίου

Πέμπτη  28/6 & Πέμπτη  5/7     στο  ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Παπάγου (Αναστάσεως 90) 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δευτέρα 2/7 , Τρίτη 3/7,  Τετάρτη  4/7  στο Χολαργό ( Αγαμέμνονος 4)  1ος όροφος 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής για την 3η ΠΕΡΙΟΔΟ  -  23 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου

Πέμπτη 12/7 & Πέμπτη 19/7   στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Παπάγου (Αναστάσεως 90) 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δευτέρα 16/7, Τρίτη 17/7, Τετάρτη 18/7  στο Χολαργό ( Αγαμέμνονος 4)  1ος όροφος 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής για την 4η ΠΕΡΙΟΔΟ –  6  Αυγούστου έως  17  Αυγούστου

Πέμπτη  26/7 & Πέμπτη    2/8   στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Παπάγου  8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Δευτέρα 30/7 , Τρίτη 31/7,  Τετάρτη  1/8  στο Χολαργό ( Αγαμέμνονος 4)  1ος όροφος 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Για την 5η  και 6η περίοδο θα σας ενημερώσουμε εκ νέου γα τις ημερομηνίες δήλωσης συμμετοχής.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6549407

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

 

ΧΡΥΣΑ  ΠΑΡΙΣΗ                                                     ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

 

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι εκδόθηκε η άδεια δόμησης για το κτίριο Πολυιατρείων – ΚΑΠΗ, το οποίο θα κατασκευαστεί στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και συγκεκριμένα επί των οδών Εθνικής Αμύνης, Λάρνακος και Αυλώνος.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και θα στεγάσει τα Πολυιατρεία και το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, το οποίο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.

Το Φθινόπωρο υπολογίζεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το νέο κτίριο Πολυιατρείων – ΚΑΠΗ θα αποτελέσει ένα στολίδι για την πόλη μας και θα ενισχύσει τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.

 

 

 


Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής παραμένει κλειστός εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος (λόγω κατολίσθησης και ρήγματος στο χώρο της Χωματερής).
Το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, καθιστώντας απαγορευτική την προσέλευση των απορριμματοφόρων στον ΧΥΤΑ, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους στο χώρο.
Όπως μας γνωστοποιήθηκε ο χρόνος αποκατάστασης δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να εκτιμηθεί.
Υπάρχει όμως συνεχής επαφή με τους υπεύθυνους της Χωματερής για κάθε νεότερο επί του θέματος.
Για το λόγο αυτό, καλούμε τους κατοίκους τη πόλης μας να περιορίσουν την εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων στους κάδους περισυλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης για να μην δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Μέχρι την επίλυση του προβλήματος, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για την καθαριότητα της πόλης και την προστασία της δημόσιας υγείας


Θανάσης Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

O Δήμος Παπάγου – Χολαργού σε συνεργασία με Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, εξασφάλισε υποτροφίες για μαθητές που κατά τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου, έτσι ώστε να ενταχθούν στα τμήματα προετοιμασίας Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 174/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για υποτροφία κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 (Γραφείο Παιδείας, Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, 1ος όροφος – 08:30-14:30), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης)
 2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Αντίγραφο ΑΔΤ γονέα
 5. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (γονέων)
 6. Αντίγραφο ιατρικού πιστοποιητικού ΑμΕΑ (ωφελούμενου ή γονέα)
 7. Αντίγραφο ελέγχου προόδου του μαθητή (τετραμήνων σχολικού έτους 2017-2018).

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τον αριθμό των υποτροφιών, η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη», όπως αυτή έχει  οριστεί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. (174/2015), θα προβεί σε αξιολόγηση και επιλογή των ωφελούμενων  με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με στόχο την στήριξη συμπολιτών μας που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες ισχύουν τόσο για τα θερινά όσο και για τα χειμερινά φροντιστηριακά μαθήματα του σχολικού έτους 2018 - 2019.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ευχαριστεί θερμά τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

 • «Ορόσημο» - Αρκαδίου 44, Χολαργός
 • Υποτροφία σε έναν μαθητή – Θεωρητική κατεύθυνση
 • Υποτροφία σε έναν μαθητή – Οικονομικά
 • «Ορόσημο» - Εμπορικό Κέντρο Χολαργού
 • Υποτροφία σε έναν μαθητή – Θετική κατεύθυνση (Πολυτεχνείο)
 • Υποτροφία σε έναν μαθητή – Θεωρητική κατεύθυνση
 • «Κέντρο Κλασσικών και Θετικών Σπουδών» - υποτροφία σε έναν μαθητή
 • «Ε. Στογιάννης» - υποτροφία σε έναν μαθητή
 • «Πρόσημο» - υποτροφία σε έναν μαθητή
 • Σπουδαστήριο Ζαλαχώρη Ιωάννα – υποτροφία σε δύο μαθητές / Θετική κατεύθυνση
 • Φροντιστήριο Πουκαμισάς - υποτροφία σε έναν μαθητή/Θετική κατεύθυνση

 

για την άμεση ανταπόκρισή τους και την ευγενική προσφορά τους για δωρεάν φοίτηση των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αντιδήμαρχος κα Αθανασάκου – Μουντάκη – τηλ. 213 2002831-893 / 6944 699587.

Πρόγραμμα Ιουνίου - Ιουλίου 2018

 

Τρίτη 19 Ιουνίου   -   «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΡΤΥ»

Μια φαντασμαγορική μουσική παράσταση του Μάκη Δελαπόρτα.

Τραγουδούν: Δάκης, Σοφία Βόσσου, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκη Τζορντανέλλι. Συμμετέχουν: Δημήτρης Κοργιαλάς, Εβελίνα  Νικόλιζα, Τίνα Αλεξοπούλου.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€  - Κάρτα Δημότη/άνεργοι/μέλη ΚΑΠΗ: 8€

 

 

 

Πέμπτη 21 Ιουνίου   -   «ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ»

 

Ένας απολαυστικός και μοναδικός Μιχάλης Χατζηγιάννης σε μια συναυλία με τα πιο γνωστά και τρυφερά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€   Προπώληση: 12€    Κάρτα Δημότη: 12€

 

 

Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Ιουνίου   -   «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή

 

 

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας  Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας,  Διασκευή: Μανώλης Δούνιας,  Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης,  Σκηνικά-Κοστούμια: Εύα Νάθενα,  Κίνηση: Αγγελική Στελλάτου,  Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος.

Παίζουν:  Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Μιχάλης Σαράντης.

Χορός: Σωκράτης Πατσίκας, Παναγιώτης Κλίνης, Κρις Ραντάνοφ.

Ώρα έναρξης:  21:00 

Γενική είσοδος: 18€ - Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12 ετών/άνεργοι/πολύτεκνοι: 14€

 

 

 

Κυριακή 24 Ιουνίου   -  «XANA ZOO 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ» - ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 

Σκηνοθεσία: Παπαγάλος, Κείμενα: Μπουμπού η Αλεπού, Μουσική: Ντρούλης Ντρούλης χοντρούλης, Χορογραφίες: Αστακός.

Παίζουν: Τερέζα Σάσσου,  Παύλος Πιερρόπουλος, Νίκη Λάππα.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 8€   Προπώληση/ Κάρτα Δημότη/άνεργοι/πολύτεκνοι: 7€

 

 

Δευτέρα 25 Ιουνίου   -   «Η ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΒΕΜΠΟ" - ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 

Συναυλία με την Νάντια Καραγιάννη που θα παρουσιάσει την άγνωστη και πολύ γνωστή μουσική ιστορία της Σοφίας Βέμπο. Την Νάντια Καραγιάννη συνοδεύουν οι  σολίστες μουσικοί:  Γιάννης Τσέρτος (πιάνο) Κυριάκος Κουβέντας (βιολί) και Κώστας Γεωργάκης (ακορντεόν).

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€  Προπώληση/Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό/άνεργοι/ΑμεΑ: 7€

 

 

 

 

Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιουνίου    -   «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Ευριπίδη

 

Σκηνοθεσία: Θέμης  Μουμουλίδης, Μετάφραση: Κ.Χ Μύρης, Επεξεργασία κειμένου: Παναγιώτα Πανταζή, Σκηνικά - Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού, Μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος.

Στο ρόλο της Ηλέκτρας, η Λένα Παπαληγούρα.

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης Νταλιάνης  κ.α.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€ - Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/μαθητικό/άνεργοι/συνταξιούχοι άνω των 65 ετών: 13€

 

 

 

Παρασκευή 29 Ιουνίου   -   «ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ»

 

Κείμενο: Γιάννης Δαλιανίδης, Διασκευή- Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

Μουσική: Μίμης Πλέσσας, Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Ενορχήστρωση - Μουσική διεύθυνση: Αντώνης Γούναρης, Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου, Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου.

Παίζουν: Ζέτα Δούκα, Θανάσης Ευθυμιάδης, Μαρία Κορινθίου, Τάσος Κωστής Παναγιώτης Πετράκης, Γιώργος Γαλίτης, Αγγελική Λάμπρη, Γιώργος Βάλαρης, Πέτρος Ξεκούκης, Αιμίλιος Ράφτης.

Τραγούδι: Εύη Σιαμαντά. Μαζί τους   Ο Γιάννης Βογιατζής και  η ‘Ολγα Πολίτου.

Τα τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει ο Γιάννης Πλούταρχος. 

Η ορχήστρα υπό τη μουσική δ/νση του Αντώνη Γούναρη.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15 € 

Κάρτα Δημότη/Φοιτητικό/Παιδικό έως 12 ετών/άνεργοι/ΑμεΑ: 12 € 

 

 

 

Σάββατο 30 Ιουνίου   -   «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή

 

 

 

 

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας  Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας,  Διασκευή: Μανώλης Δούνιας,  Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης,  Σκηνικά-Κοστούμια: Εύα Νάθενα,  Κίνηση: Αγγελική Στελλάτου,  Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος.

Παίζουν:  Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Μιχάλης Σαράντης.

Χορός: Σωκράτης Πατσίκας, Παναγιώτης Κλίνης, Κρις Ραντάνοφ.

Ώρα έναρξης:  21:00 

Γενική είσοδος: 18€ - Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12 ετών/άνεργοι/πολύτεκνοι: 14

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Ιουλίου    -   «ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ»

 

Απόδοση κειμένου: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Σκηνοθεσία- Δραματολογική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης - Σοφία Νικολαϊδη, Μουσική: Μαρίζα Ρίζου, Ενορχήστρωση: Δημήτρης Σιάμπος, Κινησιολογική επιμέλεια: Κυριάκος Κοσμίδης, Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Κώστας Σπυρόπουλος και ο Τάσος Χαλκιάς. 

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ηλιάννα Γαϊτάνη, Μελέτης Γεωργιάδης, Γιάννα Ζιάννη, Χρύσα Κλούβα, Φαίη Κοκκινοπούλου, Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, Λάμπρος Κτεναβός, Ρόζα Κυρίου, Πέτρος Λαγούτης, Τζεφ Μαράουι, Σοφία Μιχαήλ,

Θάνος Μπίρκος, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Γιώργος Ψυχογιός.

Τραγούδι: Ειρήνη Ψυχράμη

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 22€  - Κάρτα Δημότη/ άνεργοι/φοιτητικό/παιδικό έως 12 ετών/συνταξιούχοι άνω των 65 ετών: 18€

 

 

Τρίτη 3 Ιουλίου   -  Ελένη Φουρέιρα

 

 

 Η εκρηκτική περφόρμερ Ελένη Φουρέιρα, στην πρώτη της συναυλία στην Ελλάδα μετά την επιτυχία της στη EUROVISION.

Έχοντας κάνει μια θριαμβευτική εμφάνιση στη σκηνή της EUROVISION, η Ελένη επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ για μια μοναδική συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου. Πιο ανανεωμένη από ποτέ θα παρουσιάσει ένα show που θα μείνει αξέχαστο!

Ώρα έναρξης 21:30

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Κάρτα δημότη / φοιτητικό / Ανέργων / μαθητικό: 12 ευρώ

 

 

Πέμπτη 5 Ιουλίου   -  «ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥ» της Μαρί Τζόουνς,

 

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου και Γιώργος Χρυσοστόμου.

Μετάφραση: Αγγελική Κοκκώνη, Κοστούμια:  Ιωάννα Τσάμη, Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού, Επιμέλεια κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου, Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης.

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€      Κάρτα Δημότη/Φοιτητικό/συνταξιούχοι άνω των 65 ετών:15€   Άνεργοι/παιδικό έως 18 ετών/πολύτεκνοι/ΑμεΑ: 12€

 

 

 

Παρασκευή 6 Ιουλίου   -   "Αυτό είναι αγάπη II"

 

Σε μια γιορτή για την αγάπη και την κοινωνική αλληλεγγύη, ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος επιστρέφει στο Κηποθέατρο Παπάγου και μαζί με εξαίρετους μουσικούς παρουσιάζει ένα πλούσιο crossover πρόγραμμα με κλασικές μελωδίες και καντσονέτες, όπερα και μιούζικαλ, μουσική κινηματογράφου, μεγάλες επιτυχίες σημαντικών Ελλήνων συνθετών καθώς και προσωπικά του τραγούδια.

Σε γκεστ εμφάνιση  η σοπράνο Κάτια Πάσχου.  Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Τσοκάνης.

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

 

 

 

Κυριακή 8 Ιουλίου   -   «ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ»  Συναυλία με την Φωτεινή Δάρρα

 

Η Φωτεινή Δάρρα έρχεται ξανά στο αγαπημένο της Κηποθέατρο Παπάγου σε μια μοναδική μουσική διαδρομή από τα τραγούδια της Τζένης Βάνου μέχρι την Εντίθ Πιάφ και τις «Μάγισσες της Σμύρνης» που σφράγισε με την ερμηνεία της! Για μία και μόνο βραδιά... H πιο ωραία ερωτική μουσική βόλτα του φετινού καλοκαιριού. Την οκταμελή ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Παπαχριστούδης.

 Ώρα έναρξης:21:00

 Γενική είσοδος: 17€   Προπώληση/ για όλες τις γυναίκες/ Κάρτα Δημότη: 14€

Θέσεις επί σκηνής & διακεκριμένη ζώνη:25€ 

Δωρεάν για τους 50 πρώτους άνεργους δημότες Παπάγου-Χολαργού (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας στα σημεία προπώλησης του Δήμου)

 

Δευτέρα 9 Ιουλίου   -  «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ»

 

Σκηνοθεσία:  Γιάννης Νικολαϊδης, μετάφραση: Κώστας Πολιτόπουλος

Σκηνικά: Γρηγόρης  Ριζόπουλος , Κοστούμια:  Όλγα Σχοινά,  Μουσική επιμέλεια:  Στέφανος Νικολαϊδης,  Φωτισμοί:  Στέφανος Κεραμιδάς

Παίζουν: Φωτεινή Φιλοσόφου, Γιάννης Νικολαϊδης, Κώστας Κλάδης, Λεωνίδας Αργυρόπουλος, Χριστίνα Σιώμου, Βούλα Κώστα.

 Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€   Προπώληση: 12€   Κάρτα Δημότη/άνεργοι/φοιτητικό: 10€

 

 

Τετάρτη 11 Ιουλίου   -  «ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ» των αδελφών Γκρίμ

 

 

Παιδική παράσταση από την Κάρμεν Ρουγγέρη.

Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν  Ρουγγέρη, Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή, Κίνηση - Χορογραφίες - Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας,  Μουσική επεξεργασία: Αντώνης Δελαπόρτας,  Στίχοι  και μουσική επιλογή: Ανδρέας Κουλουμπής, Μουσική διδασκαλία: Λαρίσα Ερεμέγιεβα.

Παίζουν: Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ελένη Ζιώγα, Εστέλλα Κοπάνου, Κωνσταντίνα Λιναρδάτου,  Αλέξανδρος Μαράκης – Μπούρκας,  Ιουστίνα Μάτσιασεκ, ‘Ελενα Μιχαλάκη, Νικόλας Παπακωνσταντίνου.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€

 

 

 

Πέμπτη 12 Ιουλίου  -  «BUENOS TANGOS, ROMPER EL PISO»

 

 

 

10 χορευτές και 7 μουσικοί επί σκηνής μας ταξιδεύουν στη μαγεία του αυθεντικού ΑργεντίνικουΤango. Η συναρπαστική χορευτική παράσταση «Buenos Tangos – Romper el Piso» που σπάει τα πατώματα παγκοσμίως με τα φλογερά βήματα του tango, ενσωματώνει την αληθινή ιστορία του Αργεντίνικου πάθους, με την υπογραφή της παγκοσμίου φήμης Αργεντίνας χορεύτριας και χορογράφου Natalia Ηills.

Compania: Tanguros del Sur / Argentina

Χορογραφίες & διεύθυνση: Natalia Hills  Μουσική διασκευή & διεύθυνση ορχήστρας: Patricio Villarejo, Πρώτος χορευτής: Alejandro Aquino, Κουστούμια: JeanLuc Don Vito & Natalia HillsΣχεδιασμός φώτων: David Seiras

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Acropolis Tango Festivals.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€    Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/άνω των 65 ετών: 15€

Άνεργοι/πολύτεκνοι/ ΑμεΑ/παιδικό έως 18 ετών: 12€ 

 

 

 

Παρασκευή 13 Ιουλίου  -  «ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ» του Βασίλη Μυριανθόπουλου και Βαγγέλη Χατζηνικολάου

 

Κείμενο: Βασίλης Μυριανθόπουλος και Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Σκηνοθεσία: Βασίλης  Μυριανθόπουλος,  Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης,  Φωτισμός: Βλάσσης Θεοδωρίδης, Ενδυματολόγος: Σοφία  Δριστέλα

Παίζουν: Τζόυς Ευείδη,  Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, Θωμαϊς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, Χρήστος  Τριπόδης, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Βούλγαρης, Στρατής Νταλαγιώργος.

 Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€   Προπώληση: 12€   

 Κάρτα Δημότη/άνεργοι/φοιτητικό/συνταξιούχοι άνω των 65/πολύτεκνοι: 12€

 

 

 

 

Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιουλίου   -   «ΑΧΑΡΝΗΣ» του Αριστοφάνη

 

Απόδοση - Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος, Χορογραφίες: Έλενα Γεροδήμου - Κώστας Τσιάνος, Σκηνογραφία – Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ, Μουσική: Γιώργος Ανδρέου, Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς , Βοηθός σκηνοθέτη: Λουκία Στεργίου.

Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Κόκλας, Ιωάννης Παπαζήσης.

Χορός (αλφαβητικά): Βατικιώτης Νίκος, Ζουγανέλης Αλέξανδρος, Καμμένος Παναγιώτης, Κατσώλης Παναγιώτης, Κοράκης Κωνσταντίνος κ.α

Ώρα έναρξης: 21:15

Γενική είσοδος: 20€     Κάρτα Δημότη/άνεργοι/φοιτητικό/παιδικό έως 12 ετών/πολύτεκνοι:15€.

 

 

Δευτέρα 16 Ιουλίου  -  «ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

 

Παιδική παράσταση από τις «Μαγικές σβούρες»

Μετάφραση από το πρωτότυπο : Κατερίνα Τούρα, Διασκευή –Σκηνοθεσία Δημήτρης Αδάμης, Σκηνικά : Μαγικές σβούρες , Κοστούμια: Ελίνα Δράκου, Κίνηση: Σταύρος Αποστολάτος, Ενορχήστρωση:  Γιώργος Κωνσταντινίδης

Παίζουν: Άρης Βέβης , Μικές Γλύκας, Αντώνης Καραθανασόπουλος, Στέλιος Πετράκης , Πέτρος Πέτρου ,Δανάη Σδούγκου,  Έφη Σισμανίδου ,  Μαριλίζα Χρονέα

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€      Προπώληση: 8€   Κάρτα Δημότη/άνεργοι: 6€

 

 

Τρίτη 17 Ιουλίου -   «ΑΠΟΨΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ»  συναυλία με τα Μουσικά Ηχοχρώματα

 

 

 

Μια βραδιά που συναντάται ο ρομαντισμός με την ευαισθησία, η διασκέδαση με το κέφι, η συγκίνηση με το γέλιο και η ζωντάνια με ωραίες μελωδίες  που αποδίδουν υπέροχα η μικτή χορωδία "Μουσικά Ηχοχρώματα" και  οι διακεκριμένοι σολίστες Μάρθα Δρόσου, Δέσποινα Τσολάκη, Κυριακούλα Τσαγγαράτου, Ευτέρπη Κατσαμάτσα, Πάνος Λαμπρίδης, Μάκης Αλεξιάδης, Τάσος Κουσουλέντης,

Καλλιτεχνική διεύθυνση - μαέστρος Δημήτρης Μουζάκης

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος  Ελεύθερη

 

 

 

 

Τετάρτη 18 Ιουλίου   -    «ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ» του Θοδωρή Αθερίδη

Σκηνοθεσία : Μπέσυ Μάλφα, Σκηνικά: Λία Ασβεστά, Μουσική: Γιώργος Χατζής, Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα, Φωτισμοί: Μιχάλης Κουβόπουλος.                                

Παίζουν:   Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Τάσος Κονταράτος, Πηνελόπη Πλάκα.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 16€    Προπώληση/ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/άνεργοι/παιδικό/πολύτεκνοι: 13€

 

 

  

Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Ιουλίου  -   «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ» των Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus & Catherine Johnson

 

Απόδοση κειμένου-στίχων-σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου Μουσική - στίχοι: Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus , Κείμενο: Catherine Johnson, Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου , Μουσική Διεύθυνση - Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης, Διεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο:  Ανδρέας Καρανίκας  , Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη  , Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού , Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος .

Παίζουν: Δέσποινα Βανδή, Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.

Ώρα έναρξης: 21:15

Γενική είσοδος: 25€    Φοιτητικό/Κάρτα Δημότη/άνεργοι/παιδικό από 13 έως 18 ετών/πολύτεκνοι: 20€   Παιδικό από 5 έως 12 ετών: 15€

 

 

Κυριακή 22 Ιουλίου   -  «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»  Ο μύθος της ιστορίας του κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες» ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

 

Σκηνοθεσία - σύνθεση κειμένου: Σταύρος Σ. Τσακίρης, Σκηνικά: Αλέξανδρος Ψυχούλης, Κοστούμια: Ελένη Δουνδουλάκη, Μουσική: Μίνως Μάτσας, Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου, Βοηθ. Σκηνοθέτη: Χάρης Πεχλιβανίδης, Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος.

Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Λάλος, Γεράσιμος Γεννατάς, Λένα Δροσάκη, Τάκης Χρυσικάκος,  Γιώργος Παπαπαύλου κ.α.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€     Προπώληση/Κάρτα Δημότη:12€   Φοιτητικό/άνω των 65 ετών: 14€   Άνεργοι/ΑμεΑ: 8€

 

 

 

  

Δευτέρα 23 Ιουλίου   -  «ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ»

Ο Mιχάλης Τζουγανάκης μέσα από τον παλμό της μουσικής του θα δονήσει το συναίσθημά μας και θα μας χαρίσει μια ιδιαίτερη μουσική και ερμηνευτική εμπειρία. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι συντελεί με ένα μοναδικό τρόπο η ορχήστρα που αποτελείται από μπάσο, τύμπανα, κρουστά και πνευστά.

Μαζί του εμφανίζεται ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€  Προπώληση:12€  

Κάρτα Δημότη/Φοιτητικό/ Άνεργοι/ΑμεΑ: 10€

 

 

Τρίτη 24 Ιουλίου   -  «ΤΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»

 

Μια μουσικοθεατρική  αποτύπωση του λογοτεχνικού κόσμου του  Ισπανού ρομαντικού ποιητή Gustavo Adolfo Bécquer.

Κείμενα-ποίηση: G. A. Bécquer, Μετάφ. ποιητική απόδοση: Περουλής Σακελλαρίδης, Δραματουργική επεξεργασία-σκηνοθεσία: Όμηρος Πουλάκης, Μουσική-τραγούδια: Νίκος Χατζηελευθερίου, Χορογραφία-επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Σούτου.

Παίζουν:  Όμηρος Πουλάκης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Ερρίκος Μηλιάρης.  

Τραγούδι: Χριστίνα Πουπάλου, Παναγιώτης Λάμπουρας.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 12€    Κάρτα Δημότη/φοιτητικό: 8€

 

 

 

 Τετάρτη 25 Ιουλίου   -   «ΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ»

 

Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη.

 Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης, Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης Κετσελίδης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€    Προπώληση/ Κάρτα Δημότη/άνω των 65/άνεργοι/φοιτητικό/παιδικό από 6 ετών έως 17/ΑμεΑ: 12€

 

 

 

Πέμπτη 26 Ιουλίου   -   «ΔΥΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ - ΕΝΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ»

 

Έχει πανσέληνο απόψε....»  Πόσα τραγούδια χρειάζονται για να φωτίσεις τον ουρανό τη νύχτα ;

Η Ερωφίλη, ο Βασίλης Γισδάκης, και ο συνθέτης Δαμιανός Πάντας, μας παρουσιάζουν ένα ταξίδι τραγουδώντας μαζί μας τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν και έμειναν ανεξίτηλα.

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε λίγες ώρες ξεκινούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας μας.
Εύχομαι σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που ξεκινάτε το δικό σας αγώνα, να έχετε καλή επιτυχία, δύναμη, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία για να φέρετε εις πέρας αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.
Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν το επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειάς σας, αλλά δεν καθορίζουν υποχρεωτικά το μέλλον σας.
Το μέλλον σας το καθορίζετε εσείς, προσηλωμένοι στους στόχους και τα όνειρά σας. 
Καλή δύναμη στους γονείς των μαθητών και στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά σε αυτή τη δοκιμασία.

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός