ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
 2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα της «Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και προσφοράς του Δήμου προς τους κατοίκους της πόλης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότερα από 550 παιδιά Δημοτικών Σχολείων και από τις δύο Δημοτικές Κοινότητες και διήρκεσε από τις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου 2017.

Πολλές και ποικίλες ήταν οι δραστηριότητες, με στόχο την παραμονή των παιδιών σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, υπό την εποπτεία δεκαοκτώ Καθηγητών και Δασκάλων πολλών ειδικοτήτων, που με αγάπη και υπευθυνότητα προσπάθησαν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο των παιδιών.

Οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν πολλές και ποικίλες, όπως:

Σκιτσογραφία, κόμικς, σκάκι, θέατρο σκιών, ποίηση, κεραμεική, γλυπτική, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, δημιουργίες κατασκευών, ζωγραφική, ρητορική τέχνη, ξένες γλώσσες, σκηνογραφία-ενδυματολογία, ενημέρωση για τον εθελοντισμό, φωτογραφία, μουσικοκινητική αγωγή, πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης, αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακοί χοροί και πολλές άλλες.

Σημαντικό χαρακτήρα είχαν όμως και οι επισκέψεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Πολεμικό Μουσείο, στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Εντυπωσιακή ήταν η γιορτή του προγράμματος της Δημιουργικής Απασχόλησης, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», με πολλά δρώμενα και φυσικά κύριους συντελεστές τα παιδιά.

Στο πρόγραμμα εργάστηκαν 18 Καθηγητές, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και πολλοί εθελοντές.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, ευχαριστούν το προσωπικό του Δήμου, αλλά και όσους προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με στόχο την ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση των παιδιών του Δήμου μας και συγκεκριμένα τους:

Άγγελα Γλύτση, Ελένη Δασκαλάκη, Δήμητρα Καραμπεροπούλου από το Εθνικό Ωδείο Χολαργού, Μαργαρίτα Βαρλάμου, Μαρία Δασκαλάκη, Σίμο Μπαρδή, κ. Κασφίκη, Παντελή Μπαλή, Γιώργο Μπαλή, Μάριο Μολφέτα, Τάκη Πουρναράκη, Βασιλεία Κοπάνα, Εύα Αλογάριαστου, Κωστή Παπαϊωάννου, Αναστασία Ευελπίδου, Νίκο Λιάρο, Άγγελο Καπετανίδη, Αρίσταρχο Παπαδανιήλ, κα Σκαρλάτου, Φωτεινή Αποσκίτη, Αλεξάνδρα Τσούκη, Στέργιο Τάτσιο, Ελένη Αντωνίου, Λευκή Αυδή, Στρατή Λιάκατο, Ασπασία Γλένη-Παπανδρέου, Βάσια Παπανδρέου, Γεωργία Ρηγοπούλου, καθώς και την Αττική Οδό, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου, το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου, την Εθελοντική Ομάδα ‘Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού’, το αρτοποιείο ΟΛΥΡΑ και την Ελληνική Ένωση Έρευνας Διάσωσης Εθελοντών Αττικής.

Επίσης το Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης και το Αρτοποιείο Άρτος κ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλι’.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους κατοίκους, του ότι δεν θα εκτελεστούν τα εσωτερικά δρομολόγια εντός της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού από τις 14 έως και τις 18 Αυγούστου.

Το δρομολόγιο της μεταφοράς των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, θα διακοπεί κατά τον μήνα Αύγουστο και η λειτουργία του θα ξαναρχίσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Τα δρομολόγια των κοιμητηρίων καθώς και αυτά της διακοινοτικής συγκοινωνίας θα εκτελούνται κανονικά τις καθημερινές και το Σάββατο.

 

Παρακολουθείστε ζωντανά την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού την Τετάρτη 26.07.2017 και ώρα 19:00, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.hellasnews.tv/live22/

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου

http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2017/item/3229-11i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-26-iouliou-2017.html

ο Δήμος Παπάγου -Χολαργού ενημερώνει και προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 24ωρο, καθώς εντοπίζεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), όπως επίσης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στον Υμηττό.

Ο Δήμος μας είναι σε ετοιμότητα με τη σημαντική συνδρομή της εθελοντικής ομάδας ΔΑ. ΠΑ. ΧΟ. και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και όλους τους αρμόδιους φορείς.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης 199.

 

Εφαρμόστηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας και στο Δήμο μας.

Σύμφωνα με το σχέδιο τα δύο Αστυνομικά Τμήματα και τα δύο Τμήματα Ασφάλειας Παπάγου και Χολαργού συγχωνεύθηκαν σε ένα, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Α.Τ. Χολαργού, επί της οδού Υμηττού 54 στο Χολαργό.

Σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου κ. Ηλία Αποστολόπουλου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάση Βαλυράκη και της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κας Μαρίας Δημάκου,  με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Αναγνωστάκη και τους Αξιωματικούς Διευθύνσεων,  ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι όλο το προσωπικό, 64 άτομα από το Αστυνομικό Τμήμα και 38 άτομα από το Τμήμα Ασφάλειας συνολικά, θα παραμείνουν στην οργανική δύναμη του Τμήματος, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι περιπολίες πεζών και οχημάτων ανά 8άωρο.

Επίσης από τις αρχές Μαρτίου η Δημοτική Αστυνομία και το Τμήμα Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, επί της οδού Αναστάσεως 90 (τηλέφωνα επικοινωνίας 2132027118 - 2132027119 και 2132027115).

Τέλος ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού υλοποιεί από το 2016 το πρόγραμμα «Ασφαλής Γειτονιά» με στόχο την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών  μας, όπου τρία αυτοκίνητα ιδιωτικής εταιρίας security εκτελούν περιπολίες σε όλη την πόλη κατά τις βραδινές ώρες και συγκεκριμένα από 22:00  έως 06:00, καθώς  και πεζοπόρος φύλακας βρίσκεται στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου κατά τις ώρες 19:00 έως 03:00.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι κάτοικοι της πόλης μας μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Άμεση Δράση: 100
 • Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού: 210 6511657
 • Ιδιωτική Εταιρία Security: 210 6713063-4

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε για την ακύρωση των παρακάτω θεατρικών παραστάσεων:

 • «Ο Χορός της εξουσίας», λόγω καιρού.
 • «Προμηθέας Δεσμώτης», λόγω ασθένειας συντελεστή της παράστασης.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος

σας προσκαλεί

στη γιορτή του προγράμματος

«Δημιουργική Απασχόληση Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2017»

τη Δευτέρα 17 Ιουλίου & ώρα 19:00

στο Αμφιθέατρο 'Μ. Θεοδωράκης' του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού 

Με δύο νέα απορριμματοφόρα τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίστηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μια πολύ σπουδαία επένδυση προς όφελος των πολιτών και της πόλης μας.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό Καθαριότητας εργάζεται υπεύθυνα προσφέροντας τις υπηρεσίες του, αλλά δεν γίνεται τίποτα χωρίς την ουσιαστική συμβολή του πολίτη, που πρέπει να συμμετέχει ενεργά με την εν γένει στάση του στον αγώνα για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη.

 

 

Στις 31/07/17 ημέρα Δευτέρα δεν θα φιλοξενηθούν παιδιά στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού.

Η εγγραφή νέων παιδιών, καθώς και η επανεγγραφή θα γίνουν την 01/09/2017 ημέρα Παρασκευή, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές του ΕΣΠΑ.

  

                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 19:00.

http://www.hellasnews.tv/live22/

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου: http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2017/item/3156-10i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-12-iouliou-2017.html

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης ότι η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από την Πέμπτη 6 Ιουλίου και για τρεις μήνες, θα λειτουργεί στην οδό Πεντέλης, από την οδό Στρατ. Αλ. Παπάγου έως την οδό Αναστάσεως.

Μια γιορτή για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, με ένα μουσικό ταξίδι από το τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο και εξαίρετους μουσικούς, στη διεθνή και ελληνική εργογραφία του κλασικού, ελαφρού και εντέχνου τραγουδιού, με σκοπό τη συγκέντρωση προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Με αριστουργήματα διεθνούς εμβέλειας καθώς και πασίγνωστες αγαπημένες δημιουργίες Ελλήνων συνθετών  υμνείται η αγάπη και η ελπίδα!

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χολαργού, καθώς και περίπτερα φορέων με κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Θεόφιλος, η Κλίμακα, η Εθελοντική Διακονία, το ΑΡΓΩ κ.α.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού κατά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες / καύσωνα θα διαθέσει για τους συμπολίτες μας τους παρακάτω κλιματιζόμενους χώρους:

 

 1. Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55 Χολαργός, τηλ. 213 2002800-801-891
 • Καθημερινά - 07:30 – 22:00
 • Σάββατο και Κυριακή - 10:00 έως 22:00
 1. Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, Αναστάσεως 90 Παπάγου
 • Καθημερινά - 07:30 – 16:00
 • Σάββατο και Κυριακή - 10:00 έως 22:00
 1. Κτίριο ΚΑΠΗ Παπάγου – Χολαργού, Αγαμέμνονος 4 Χολαργός, τηλ. 2106549407, 2106545972
 • Καθημερινά - 08:00 – 20:00
 • Σάββατο - 10:00 έως 20:00
 1. ΚΕΠ ΠαπάγουΕλλησπόντου 1 Παπάγου, τηλ. 2106542560
 • Καθημερινά - 07:30 έως 15:30
 1. ΚΕΠ Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 58 Χολαργός, τηλ. 213200916 -10
 • Καθημερινά - 08:00 έως 20:00
 • Σάββατο – 08:00 – 14:00

Επιπλέον ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για μέτρα πρόληψης κατά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες:

 • Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
 • Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας
 • Λήψη υγρών, ελαφρά γεύματα και αποφυγή αλκοόλ
 • Διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος με συχνά λουτρά και ελαφρά ρούχα 
 • Μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα πρόληψης απαιτείται για τα άτομα άνω των 65, τα βρέφη και τα παιδιά, τους χρονίως νοσούντες και άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για χρόνια νοσήματα

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:

 • 112,
 • 213 2002891
 • 698 4424842, Παναγιώτης Αυγουστάκης, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Παπάγου – Χολαργού.

 

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός