Με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την προώθηση του έργου της «Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης και μέσω δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού βάσει του ν. 4412/2016, και επειδή εντέχνως αναπαράγεται η παραπλανητική  και παντελώς άστοχη κατηγορία περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιωτών, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει το σύνολο των πολιτών για τα κάτωθι:

 1. Με αίσθημα ευθύνης και χωρίς βιασύνη και προχειρότητα από την αρχή της διοίκησής μας προσεγγίσαμε το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης του φωτισμού με τρεις στόχους:
 • Τη βελτίωση και εμπλουτισμό του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
 • Την μείωση των ρύπων
 • Την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος

 

 1. Σε αυτούς τους άξονες προχωρήσαμε μεθοδικά και καταγράψαμε με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου και της απόδοσής του, μέσω της εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και μέσω της εφαρμογής της Γεωπύλης του Δήμου Παπάγου Χολαργού στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας ανά στύλο και είδος λαμπτήρα http://gis.dpapxol.gov.gr/
 2.  Στη συνέχεια και έχοντας πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και απόδοσης του δικτύου, προχωρήσαμε στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης σε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να διερευνήσουμε την ωριμότητα του έργου, αλλά και να δούμε τους τρόπους χρηματοδότησης, απόσβεσης και λειτουργίας του.
 3.  Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκαν όλες οι εκδοχές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία: 
 1. H αυτοχρηματοδότηση με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα (αυτοχρηματοδότηση στο πλαίσιο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης όπως προβλέπεται στο ν.3855/2010)
 2. Η χρηματοδότηση της επένδυσης με δανεισμό. (π.χ. δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

 

 1. Η τεχνικο-οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε την πρώτη επιλογή, καταλήγοντας στα παρακάτω βασικά στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού

Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016)

916.898,95

Κατανάλωση Ενέργειας Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016)

kWh

6.199.452,00

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού (Στόχος)

%

72,04%

Ενεργειακό Όφελος (Έτος Βάσης 2016)

kWh

4.465.874,28

Οικονομικό Όφελος (Έτος Βάσης 2016)

660.502,81

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Έτη

12

Σύνολο Εξοικονόμησης Ενέργειας (12 Έτη)

kWh

58.240.410,71

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις)

€/kWh

0,1479

Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ Προσφοράς)

€/kWh

8.858.722,90

Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης Οικονομικού Οφέλους

%

2,00%

 

Η δημοτική αρχή, με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια ανέλυσε και τις δύο προτάσεις, κατά- λήγοντας στην αυτοχρηματοδότηση και στην σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για τους εξής βασικούς λόγους:

 • Το συγκεκριμένο σενάριο δεν βάζει στη διαδικασία δανειοδότησης το Δήμο Παπάγου – Χολαργού. Δεν είναι στη λογική του Δήμου μας οι δημοτικές επενδύσεις να είναι προϊόν δανεισμού, ιδιαίτερα δε στο ανασφαλές περιβάλλον που βρίσκεται μέχρι και σήμερα η χώρα. Δεν είναι στη λογική μας η επιβάρυνση ενός υγιούς Δήμου με δάνεια και τοκοχρεολύσια. Αντίθετα, είμαστε θετικοί στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην άντληση πόρων από ιδιώτες.
 • Επίσης στο πλαίσιο του σεναρίου της αυτό-χρηματοδότησης του έργου, θέτουμε ως Δήμος υψηλές προδιαγραφές συντήρησης και απόδοσης του δικτύου έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν πεπερασμένη δυναμικότητα (ο Δήμος διαθέτει 5 ηλεκτρολόγους για το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (οδοφωτισμός, φωτισμός κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες κτλ), αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, δημοτικά κτίρια κτλ). Με τη λύση που προωθούμε αναθέτουμε τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στον ιδιώτη – επενδυτή με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες και ρήτρες, δίχως μάλιστα να επιβαρύνουμε τον δημοτικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς των φωτιστικών σωμάτων από το Δήμο μέσω δανεισμού (πρόταση 2), στην παρούσα κατάσταση δεν εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.
 • Ουσιαστικά, με την πρόταση της αυτοχρηματοδότησης του έργου από τον ιδιωτικό τομέα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας συνδέουμε την αμοιβή του ιδιώτη από την απόδοση του δικτύου, καθώς ο ανάδοχος αμείβεται με βάση την ορθή λειτουργία του δικτύου και την εξοικονόμηση ενέργειας (άρα και των δαπανών προς τη ΔΕΗ). Πετυχαίνουμε δηλαδή χωρίς ο Δήμος να δαπανήσει κάτι για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, τα εξής:

 

 • Εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων (δαπάνη ΔΕΗ) – μείωση ρύπων
 • Συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος για 12 έτη με άμεση αποκατάσταση βλαβών (εντός 24 - 48 ωρών), ακόμα κι αν αυτές οφείλονται σε βανδαλισμούς ή ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Μείωση κόστους ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού.
 • Παραλαβή ενός δικτύου στη λήξη της συμβατικής περιόδου με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων και κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά παραδίδονται σε καθεστώς λειτουργικής απόδοσης άνω του 70%.

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι η κατηγορία περί διασπάθισης του δημοσίου χρήματος είναι παντελώς άστοχη και παραπλανητική. Όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία παραμένοντας προσηλωμένοι σε επιλογές δανεισμού, ας μην προβαίνουν σε παράλογες απλουστεύσεις. 

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού και ο Σύλλογος Εργαζομένων, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», την  οποία ευλόγησε ο Σεβαστός Πατέρας Ιωάννης Καλογερόπουλος.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που με ζήλο ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και αγωνίζονται καθημερινά παρόλες τις δυσκολίες της εποχής μας, τονίζοντας ότι Δήμος Παπάγου - Χολαργού, είναι ένας υποδειγματικός δήμος, τόσο στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών, όσο και στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του.

Επίσης ανέφερε πως όση όρεξη, όποιο σχέδιο, ό,τι στόχους και αν έχει ένας δήμαρχος για την πόλη του, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν δεν είχε ικανούς εργαζόμενους και άξιους συνεργάτες.

Τέλος ευχαρίστησε το προσωπικό, εκ μέρους όλης της δημοτικής αρχής για την φιλοτιμία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που τους διακρίνει. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κ. Κώστας Γεωργάκας ευχήθηκε με τη σειρά του καλή χρονιά με υγεία σε όλους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Επίτιμος Δήμαρχος Χολαργού κ. Χαράλαμπος Σκούρτης, μέλη της Δημοτικής Αρχής, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωπος του τοπικού τύπου, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.

 

 

 

 

 

 

Μια εξαιρετική εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε προς τιμήν του συμπολίτη μας κ. Ιάκωβου Τσούνη, ενός ανθρώπου με υψηλό αίσθημα φιλοπατρίας, φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενός ανθρώπου που με την αθόρυβη προσφορά του και το μεγαλείο της ψυχής του, μας διδάσκει  με τον δικό του μοναδικό και ήσυχο τρόπο, την προσφορά στην πατρίδα και τον άνθρωπο.

Ο κ. Ιάκωβος Τσούνης είναι ο νεότερος Βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου και απόγονος των πολεμιστών του 1821, Λονταίων Πετμεζαίων.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή την έκδοση ενός λευκώματος από τη Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στο οποίο παρουσιάζονται τα εκθέματα του Μουσείου «Ιάκωβος Τσούνης», που βρίσκεται στην πόλη του Αιγίου, είναι δωρεά του κ. Τσούνη και αποτελεί ανεκτίμητη θρησκευτική, εθνική αλλά και ιστορική αξία.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. κ. Αμβροσίου, Νέας Σμύρνης κ. Συμεώνος και Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτου π. Συμεώνος Βολιώτη, των Δημάρχων Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλου, Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και Καλαβρύτων κ. Γεωργίου Λαζουρά, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου Σακελλαρίου, των Επίτιμων Δημάρχων Παπάγου - Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη και κ. Δημητρίου Νικολάου, του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Φλώρου, του προέδρου της Αθηναϊκής Λέσχης κ. Κυριάκου Κουκουλομμάτη, μέλη της Δημοτικής Αρχής Παπάγου - Χολαργού και πλήθους κόσμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους πεσόντες στα Ίμια το 1996, τον Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο, και τον Σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό, που διοργάνωσε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ως ένδειξη χρέους απέναντι στους τρεις ήρωες που υπερασπίστηκαν με πίστη και αφοσίωση τη σημαία μας και την πατρίδα μας.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου όσοι βρέθηκαν στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», παρακολούθησαν μια εξαιρετική εκδήλωση από την Πρόεδρο και τα μέλη του Αρχείου Μουσείου Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών.

Οι ομιλητές, κ. Ιωάννης Κρασσάς, κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος και κ. Αργύρης Ντινόπουλος, συγκίνησαν το κοινό με τις ομιλίες τους, που ανέδειξαν το μεγαλείο της θυσίας των τριών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Μικτή Χορωδία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Μπερή, με την Πόπη Μάλφα στο πιάνο.

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων στα Ίμια, όπου κατέθεσαν στεφάνι ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος κ. Φλώρος Κων/νος, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαροχος κ. Νικόλαος Καφέτσης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κα Μαρία Δημάκου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε ζωντανά τη 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.hellasnews.tv/live22/

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2018/item/3871-2i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-30-ianouariou-2018.html

 

Ο Δήμος Παπάγου -Χολαργού με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της πόλης μας, όλων των βαθμίδων,  που συνταξιοδοτηθήκαν τα τελευταία χρόνια.

Η εκδήλωση στην οποία θα παραστούν Ιερείς των Ναών του Δήμου μας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας κ. Ανδρώνης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, κ. Φαλούκας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 11:00, στην αίθουσα «Μ. Μερκούρη» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος "Μουσείο Ιάκωβου Τσούνη", από την Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στο Αμφιθέατρο "Μ. Θεοδωράκης" του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα χαιρετήσει, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.

Επίσης θα παραστούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος και ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος.

Από  σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018  το δρομολόγιο της διακοινοτικής συγκοινωνίας που αναχωρούσε από την αφετηρία (Πλατεία Κονίτσης) στις 13.00 θα αναχωρεί πλέον στις 13.10 για τη διευκόλυνση των μαθητών των σχολείων της περιοχής.

Επίσης το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο της διαδημοτικής συγκοινωνίας λόγω συντήρησης του οχήματος.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό», στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τις πρώτες Δελφικές Εορτές, αλλά και τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Πρόκειται για το μουσικό έργο «Το Κατορθωμένο Σώμα» σε ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, το τελευταίο έργο του συνθέτη και συμπολίτη μας Νίκου Καλλίτση, σε πρώτη εκτέλεση.

Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Συμμετείχαν η υπέροχη πολυμελής Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Μπερή, ο Βαθύφωνος Κώστας Μαυρογένης και στο πιάνο η  σολίστ Μιμή Ρουφογάλη.

Για το ποίημα «Το Κατορθωμένο Σώμα», καθώς και για την επίκαιρη παρουσία του ποιητή στη σημερινή εποχή, μίλησε η Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Στέλλα Πριόβολου.

 

 

 

 

 

 

 

Μια καινούργια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας ξεκίνησε από το Νοέμβριο στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου, με την ευγενική προσφορά της ΧΕΝ Παπάγου-Χολαργού, οι γυναίκες των Κοινωνικών Δομών μαθαίνουν την κατασκευή κοσμημάτων, διακοσμητικών, αξεσουάρ κ.α. με φιλόδοξο στόχο την παραγωγή και εκποίηση χειροποίητων προϊόντων από τις γυναίκες προς εξασφάλιση κάποιου εισοδήματος.
Ηδη έχουν γίνει δυο σεμινάρια, για κατασκευή κοσμήματος και χριστουγεννιάτικων στολιδιών και ακολουθεί το τρίτο στις 27-02 με αντικείμενο την κατασκευή βραδινής τσάντας! 

Τα μαθήματα για φέτος θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούνιο.

 

 

 

O Δήμος Παπάγου – Χολαργού διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους πεσόντες στα Ίμια το 1996, τον Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό.

 • Κυριακή 28 Ιανουαρίου & ώρα 11:00 – Εκδήλωση στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης».
 • Τετάρτη 31 Ιανουαρίου & ώρα 11:00 – Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στα ίμια, έξωθεν του Κηποθεάτρου Παπάγου.

 

 

 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά στον ορισμό των εξής τριμελών επιτροπών:

Α) Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών του άρθρου 136 παρ. 2 του Ν.4412/16 και

Β) Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν.4412/16.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) μελών (ένας -1- πρόεδρος και δύο -2- μέλη) μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Μηχανικοί που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου –Χολαργού. Στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών, το ένα μέλος (ή πρόεδρος, αναλόγως του αποτελέσματος της κλήρωσης) θα είναι η επιβλέπουσα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν.4412/16,

Οι υπόλοιποι Μηχανικοί, υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω επιτροπή είναι οι κάτωθι: 

 

 1. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 2. Απόστολος Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 4. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
 5. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός
 6. Άννα Πετροπούλου , Τοπογράφος Μηχανικός
 7. Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός

 

Θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90, Παπάγου -2ος όροφος).

Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά στον ορισμό των εξής τριμελών επιτροπών:

Α) Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών του άρθρου 136 παρ. 2 του Ν.4412/16 και

Β) Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν.4412/16.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) μελών (ένας -1- πρόεδρος και δύο -2- μέλη) μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Μηχανικοί που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου –Χολαργού.

Στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών, το ένα μέλος (ή πρόεδρος, αναλόγως του αποτελέσματος της κλήρωσης) θα είναι η επιβλέπουσα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν.4412/16,

Οι υπόλοιποι Μηχανικοί, υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω επιτροπή είναι οι κάτωθι: 

 

 1. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 2. Απόστολος Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 4. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
 5. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός
 6. Άννα Πετροπούλου , Τοπογράφος Μηχανικός
 7. Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός

 

Θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90, Παπάγου -2ος όροφος).

Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού παρουσιάζει το αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό σε μουσική του συμπολίτη μας και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Καλλίτση, με το ορατόριο «ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ», την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Πρόκειται για το μουσικό έργο «Το Κατορθωμένο Σώμα» σε ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, το τελευταίο έργο του συνθέτη, σε πρώτη εκτέλεση. Ένα έργο το οποίο συμπυκνώνει την βαθύτερη ουσία της φιλοσοφίας του Άγγελου Σικελιανού αλλά και του οράματος της Δελφικής Ιδέας. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την τέλεση των πρώτων Δελφικών Εορτών και 40 χρόνων από την ίδρυση του Κέντρου. Συμμετέχουν η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, ο Βαθύφωνος Κώστας Μαυρογένης, στο πιάνο η Μιμή Ρουφογάλη. Διευθύνει ο μαέστρος Σταύρος Μπερής. Εισήγηση για τον Σικελιανό και το ποίημα «Το Κατορθωμένο Σώμα», Στέλλα Πριόβολου. Ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Xορηγός Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α - Είσοδος Ελεύθερη.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός