ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις Μελέτες:

α)         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

β)         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ

γ)         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
 2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας των παρακάτω μελετών:

9.1          ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

9.2          ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ

9.3          ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr 

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

 

Τετάρτη 13  Σεπτεμβρίου

19:00     Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου του Β', μετ' Αρτοκλασίας και Ιερού Κηρύγματος.

20:30     Λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού

22:00     Έναρξη Αγρυπνίας

 

Κυριώνυμος Ημέρα -Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

07:00     Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

18:30     Μεθεόρτιος Εσπερινός,  Παράκλησις και Χαιρετισμοί εις τον Τίμιο Σταυρό

 

Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών,θα εκτίθεται σε προσκύνηση, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. 

 

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικὸ Συμβούλιο 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

2. ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ (413), ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ, ΚΑΘΟΔΟΣ 4η ΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΚΑΘΟΔΟΣ 4η ΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

 

1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 10.00 Φειδίου 12
2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 8.30 17ης Νοεμβρίου 119
3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 8.30 17ης Νοεμβρίου 119
4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 9.00 Φανερωμένης 31
5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 9.00 Αρτέμιδος 61
6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού 9.00 Περικλέους 51
     
1ο Δημοτικό Χολαργού 9.00 Περικλέους 51
2ο Δημοτικό Χολαργού 8.30 17ης Νοεμβρίου 119
3ο Δημοτικό Χολαργού 8.30 17ης Νοεμβρίου 119
4ο Δημοτικό Χολαργού 8.30 Τήνου 4
5ο Δημοτικό Χολαργού 9.30 Σαρανταπόρου & Θάλειας
     
1ο Γυμνάσιο Χολαργού 10.00 Αετιδέων 48-50
2ο Γυμνάσιο Χολαργού 9.00 Τέρμα Αριστοτέλους
     
1ο Λύκειο Χολαργού 10.30 Καραϊσκάκη 1
2ο Λύκειο Χολαργού 9.30 Τέρμα Αριστοτέλους
     
1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου 9.30 Ιωνίας & Αργυροκάστρου
2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου 8.30 Μακεδονίας 2
3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου 8.30 Ροδόπης 3 & Βυζαντίου 47
     
1ο Δημοτικό Παπάγου 9.30 Ιωνίας & Αργυροκάστρου
2ο Δημοτικό Παπάγου 8.30 Μακεδονίας 2
3ο Δημοτικό Παπάγου 8.30 Μακεδονίας 2
     
1ο Γυμνάσιο Παπάγου 10.00 Κύπρου 4 & Ιωνίας
1ο Λύκειο Παπάγου 9.00 Κύπρου 4 & Ιωνίας
     
     

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού διοργανώνει δωρεάν διανομή ροδάκινων την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια του Κανονισμού 2017/1165 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη παραγωγών φρούτων σε συνεργασία με τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δωρεάν φρούτα μπορούν να πάρουν τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των άλλων Κοινωνικών Δομών, όσοι λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής TEBA, οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι γονείς, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μαθητές των δημόσιων σχολείων, οι άνεργοι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας και όσοι εν γένει υπάγονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σημεία και ώρες διανομής για το Κοινό:

 • 10.30-14.30 Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55, Χολαργός, όροφος -2, δίπλα στη Σπιτική Κουζίνα για όλους).
 • 10.30-13.00 Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου (Αναστάσεως 90, στην είσοδο του κτιρίου).

 

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια της Κοινότητας Χολαργού, επί της οδού Ξανθίππου και της οδού Σύρου, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με ελεύθερη δωρεάν χρήση οργάνων για το κοινό, από την Τετάρτη 6/9/2017 έως την Παρασκευή 15/09/2017, τις ώρες 8.30 - 14.00 και 17.00 - 22.00.

Από τη Δευτέρα 11/09/2017 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά τον ίδιο τρόπο, και το γυμναστήριο της Κοινότητας Παπάγου (οδός Νευροκοπίου). Η πλήρης λειτουργία των γυμναστηρίων και των ομαδικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 18/09/2017.

 

 

Επισυνάπτεται η περίληψη δικόγραφου αίτησης ερμηνείας διαθηκών του Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΛΟΥ".

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, το οποίο λειτουργεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κατά τη φετινή σχολική περίοδο 2017-2018.

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο παρέχονται δωρεάν μαθήματα Θετικής, Τεχνολογικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης, τα οποία γίνονται στο 1ο Λύκειο Χολαργού (οδός Καραϊσκάκη 1) και θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 (μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου) μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, με υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η συμπλήρωση και η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Γραφείο Παιδείας – Αντιδήμαρχος κα Αθανασάκου – Μουντάκη Περικλέους 55 / τηλ. επικοινωνίας 213 2002831-893 και 694 4699587) ή στα σχολεία που φοιτούν οι μαθητές, έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α' βαθμού», οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως` εξής:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων,

β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) των προσαυξήσεων,

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε άμεσα στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας . Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2002865-66-67

Προσοχή : η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 30/11/2017.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Μαρία Τσικρικώνη

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους της πόλης του, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2017 θα λειτουργεί ως εξής:

α) Στην οδό Αετιδέων, από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Θεοτοκοπούλου.

β) Στην οδό Θεοτοκοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Αετιδέων μέχρι την οδό Υμηττού.

γ) Εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους, έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας.

 

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αλεξάνδρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Σκεπης – Αγίου Αλεξάνδρου Παπάγου.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:

 

Τρίτη 29 Αὐγούστου 2017, (παραμονή ἑορτῆς)

7:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος Αρχιερέως και εν συνεχεία, 09:00 μ.μ. λιτάνευσις της ιεράς Εικόνος και τεμαχίου Ιερού Λειψάνου τού Αγίου Αλεξάνδρου, δια των οδών: Ιωνίας, Κύπρου, Εθνικής Αμύνης, Λεμεσού και Στρατάρχου Παπάγου.

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2015, (κυριώνυμος ημέρα)

07:00 – 10:30 π.μ. : Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

06:30 – 8:00 μ.μ. : Μέγας Εσπερινός και Παράκλησις εις τον Άγιον Αλέξανδρο.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

http://festival.dpapxol.gov.gr/

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτέρα 28 Αυγούστου

 "Φιλιώ Χαϊδεμένου"

Από το Ίδρυμα Πολιτισμού "Ιωνία"

«… Η αφήγηση της Φιλιώς Χαϊδεμένου είναι η πραγματική ιστορία των ευτυχισμένων, δημιουργικών ημερών των Μικρασιατών στον τόπο τους… O,τι λέει η Φιλιώ το είδε με τα μάτια της, το βίωσε η ίδια. Και αν κρατάω κάτι, είναι ένας απέραντος θαυμασμός, ένα βαθύ σέβας προς αυτή την απλή, ταπεινή γυναίκα με τη γιγάντια δύναμη, τόλμη, πίστη, αγάπη για τη ζωή, για την πατρίδα της, τον συνάνθρωπό της, για τον αγώνα που έδωσε να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη της χαμένης πατρίδας της».

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου, σκηνοθεσία: Βασίλης Ευταξόπουλος, σκηνικά - κοστούμια: Άγγελος Αγγελής, μουσική καλλιτεχνική επιμέλεια - μουσική: Ζαχαρίας Καρούνης, μουσική διδασκαλία: Χαρά Κεφαλά, πρωτότυπα τραγούδια - στίχοι: Χρίστος Γ.  Παπαδόπουλος, σαντούρι: Πάνος Βέργος, κρουστά: Μανούσος Κλαπάκης.

Παίζουν: Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Μαίρη Σαουσοπούλου, Δημήτρης Καραβιώτης κά.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€  Προπώληση: 12€  Φοιτητικό/ανέργων: 10€

 

Τετάρτη 30  Αυγούστου

 "Επτά Επί Θήβας" του Αισχύλου

Από το Κ.Θ.Β.Ε

Η σύγκρουση των δύο γιων του Οιδίποδα είναι το θέμα των «Επτά επί Θήβας». Μετά την αποκάλυψη των φρικτών πράξεών του, ο Οιδίποδας άφησε τον θρόνο στους δύο γιους του, τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη. Εκείνοι συμφώνησαν να κυβερνούν τη Θήβα εναλλάξ. Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά του Πολυνείκη να αναλάβει την εξουσία, ο Ετεοκλής δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Αυτό προκάλεσε την οργή του Πολυνείκη, ο οποίος συμμάχησε με τον βασιλιά του Άργους Άδραστο και οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Επτά αρχηγοί από κάθε ένα από τα δύο αντίπαλα στρατεύματα παρατάχτηκαν εκατέρωθεν των επτά πυλών της πόλης. O Ετεοκλής και ο Πολυνείκης κατέληξαν να βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο στην έβδομη πύλη.

Ο Ετεοκλής είναι ο μοναχικός κεντρικός ήρωας της τραγωδίας. Η Θήβα βρίσκεται σε ασφυκτική κατάσταση πολιορκίας κι εκείνος προσπαθεί να οργανώσει την αντεπίθεση, σε μια μάχη καταδικασμένη να καταλήξει χωρίς πραγματικό νικητή.

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις, σκηνικά - κοστούμια: Κέννυ Μακλέλλαν, μουσική: Δημήτρης Θεοχάρης, χορογραφία - κίνηση: Έντι  Λάμε.

Παίζουν: Γιάννης ΣτάνκογλουΓιώργος ΚαύκαςΑλέξανδρος ΤσακίρηςΚλειώ - Δανάη ΟθωναίουΙώβη ΦραγκάτουΓιώργος Παπανδρέου. Χορός: Λουκία ΒασιλείουΜομώ Βλάχου, Δημήτρης Δρόσος κά.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€  Προπώληση:12€   Κάρτα δημότη/Φοιτητικό/Άνω των 65/ : 10€  ΑμεΑ και συνοδοί: 8€

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Συναυλία «Λιζέτα Καλημέρη και Ορφέας Περίδης»

Μαζί τους επί σκηνής: Θοδωρής Δαμουράκης: κιθάρα, λαούτο

Αλέξανδρος Ιακώβου: βιολί, τραγούδι  Εύη Κανέλλου: κρουστά

Κώστας Σταυρόπουλος: κοντραμπάσο, τραγούδι, Νίκος Παππάς: Ηχοληψία

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 12€  Προπώληση: 10€

Κάρτα δημότη/φοιτητικό/ανέργων: 10€ και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

 

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

"Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή"

Μετά την φετινή χειμερινή της επιτυχία, η παράσταση «Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή» και έχοντας μονοπωλήσει  για πέντε συνεχόμενα χρόνια το θεατρικό ενδιαφέρον της Αθήνας, φέτος το καλοκαίρι, συνεχίζει ακάθεκτη το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα με έναν μοναδικό – επετειακό θίασο για να προσφέρει άφθονο καθαρό γέλιο και διασκέδαση.

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας – Δημήτρης  Αποστόλου, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας, σκηνικά: Λία  Ασβεστά, διεύθυνση φωτογραφίας: Αλέκος  Αναστασίου, κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα, βοηθός σκηνοθέτη: Αντώνης Αντωνίου.

Παίζουν: Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€ Προπώληση: 15€  Κάρτα δημότη/φοιτητικό/μαθητικό/ανέργων/άνω των 65: 12€

 

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου

"Η Χιονάτη και οι επτά υπέροχοι  μουσικοί" παιδική παράσταση.

Από την Palco Commedia ΑΜΚΕ.

Σκηνικά - σκηνογραφία: Γεώργιος Λαμπριανίδης, κοστούμια: Έφη Γαβροπούλου, θεατρική διασκευή: Θανάσης Λιούνης, μουσική: Σωτηρία Κολόζου, χορογραφίες: Έλλη Λορέντη, σκηνοθεσία: Γεώργιος Γρηγοριάδης.

Παίζουν: Σοφιάννα Γρηγοριάδου, Ιωάννα Προσμίτη, Γιάννης Κωσταράς, Έλενα Αθανασοπούλου, Πάτρικ  Τοχουμίδης και ο Θανάσης Λιούνης.

Ώρα έναρξης: 20:30

Γενική είσοδος: 8€

 

Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

"Μήδεια" του Ευριπίδη

Από το Θέατρο Τέχνης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων.

Η παράσταση του Θεάτρου Τέχνης επικεντρώνεται στις δύο όψεις του έρωτα ή αλλιώς στον τρόπο με τον οποίο το βαθύ, τρομακτικό σκοτάδι όπου βυθίζεται εκείνος που προδίδεται στον έρωτα, καταπίνει με αγριότητα κάθε τι ωραίο και ευγενές, οδηγώντας την ψυχή στο απόλυτο κακό. Το «κακό» που νιώθει ότι έχει πάθει και το κακό που θέλει να κάνει. Γιατί όταν -όπως στην περίπτωση της Μήδειας - το ερωτικό πάθος είναι τόσο μεγάλο, τόσο παράφορο, όταν η εξάρτηση από τον άλλον δεν είναι μόνο συναισθηματική αλλά και έντονα σαρκική, η εκδίκηση γίνεται αναπόδραστα (;) ανάγκη βαθιά και επιτακτική...

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς, σκηνοθεσία: Μαράννα  Κάλμπαρη

Παίζουν: Μαρία Ναυπλιώτου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Χάρης Φραγκούλης και η Τάνια Τσανακλίδου. Επί σκηνής 7μελής θίασος ηθοποιών και 4 μουσικοί.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€ Προπώληση: 18€  Κάρτα δημότη/φοιτητικό/άνω των 65: 15€      Ανέργων: 12€

 

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Συναυλία  Φίλιππος Πλιάτσικας»

Νίκος Σάλτας: πιάνο, Χάρης Μιχαηλίδης: ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Λιβαδάς: τύμπανα, Νίκος Παππάς: ήχος.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 12€ Προπώληση: 10€   Κάρτα δημότη/ανέργων: 10€  και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

 

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου

"Ομερτά: Η σιωπή των ανδρών" του Ερίκ Ασούς

Από την TEXNIS Οργάνωση Θεάματος.

 Μια κωμωδία βασισμένη  στο “Nos femmes” του πολυβραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Ερίκ Ασούς.

Άμα την πνίξεις... την έπνιξες! Το θέμα είναι σε καλύπτουν οι φίλοι σου; Η ανδρική φιλία έχει Ομερτά;

Το βράδυ εκείνο που ο Μάξιμος Μαντάς και ο Παύλος Μπατσαφλιάς περιμένουν χαλαροί στο σπίτι του πρώτου τον Σίμο Σίμου στις 9 και αυτός έρχεται 10 παρά δέκα... γίνεται έγκλημα;

Η Ομερτά των τριών ανδρών κινδυνεύει; Ο συντηρητικός γυναικολόγος  που είναι παντρεμένος με την Κορίνα και έχουν δυο παιδιά θα καλύψει τον κομμωτή φίλο του, όπως λέει;

‘Η θα υπερισχύσει η άποψη του εναλλακτικού «μπάκουρου», πρώην ποδοσφαιριστή Μάντ Μαξ ο οποίος ισχυρίζεται πως η φιλία δεν σκεπάζει εγκλήματα;

Και όταν η  σχέση εμπιστοσύνης των τριών φίλων κλονίζεται που πάει η Ομερτά;

Απόδοση - διασκευή: Κώστας Σπυρόπουλος - Κατερίνα Μπέη, σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος, σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης, κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου, μουσική: Γιώργος Σαμπάνης, στίχοι: Ελένη Γιανατσούλια. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος.

Παίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος,  Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Γαλίτης.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€   Κάρτα δημότη/φοιτητικό/ ανέργων/ΑμεΑ/άνω των 65: 12€

 

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

"Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών" του Γιάννη Ξανθούλη

Παιδική παράσταση από την "Μέθεξις".

 Μια διαδραστική και επίκαιρη παράσταση που με πολύ μουσική, φαντασία και χιούμορ σχολιάζει την εποχή μας, αποκαλύπτει τις αξίες της οικογένειας, της φιλίας, της ανιδιοτέλειας,  της υπευθυνότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.  Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το έργο να εκτιμούν τις δυνατότητές τους, να κρίνουν καλά πριν εμπιστευτούν κάποιον, να φροντίζουν για την διατήρηση και ισορροπία του οικοσυστήματος και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης, ενδυματολόγος: Ματίνα Μέγκλα, σκηνικά: Θανάσης Κόκκας, μουσική: Μιχάλης Τριπόδης.

Παίζουν: Μαρία Θωμά, Τζούλι Τσόλκα, Βασίλης Γιακουμάρος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Φαίη Ψωμαδάκη, Χριστίνα Χρήστου.

Ώρα έναρξης: 21:00    

Γενική είσοδος: 8€  Προπώληση: 7€

 

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

"Γουρούνι στο σακί" του Ζώρζ Φεϋντώ

Από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. συνεχίζοντας τη πολύχρονη παράδοση να παρουσιάζει σημαντικές παραγωγές σε καλοκαιρινές περιοδείες, επέλεξε ένα απολαυστικό έργο ενός από τους μεγαλύτερους μάστορες της κωμωδίας. Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες που χάνονται μέσα σε παρεξηγήσεις και παράλογες καταστάσεις. Ο Πακαρέλ είναι ένας ευκατάστατος νεόπλουτος αστός που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στην Όπερα των Παρισίων ένα έργο που έγραψε η αγαπημένη του κόρη. Αναζητώντας τον τενόρο που θα πρωταγωνιστήσει εμπλέκεται σε μια σειρά γεγονότων. Σιγά σιγά όλα τα πρόσωπα του έργου αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις με το δικό τους τρόπο, σε σημείο που οι σχέσεις τους να οδηγούνται σε απίθανες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Πρόκειται για σπάνια κωμωδία που θα μείνει αξέχαστη στους θεατές που θα την παρακολουθήσουν.

Μετάφραση: Έρση Βασιλικιώτη, σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίδης, σκηνικά - φωτισμοί: Αντώνης Χαλκιάς, κοστούμια: Βάλια Μαργαρίτη, μουσική επιμέλεια: Γιάνης  Καραχισαρίδης.

Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δήμητρα Σιγάλα, Βασίλης Πουλάκος.

Ώρα έναρξης: 20:45

Γενικήείσοδος:15€   Kάρτα δημότη/φοιτητικό/παιδικό/ανέργων/πολύτεκνων/ομαδικάΚΑΠΗ:12€

 

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

‘’  ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΑΣ …. ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ  ‘’

 Μία μουσική παράσταση που αποτελείται  από την γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια Λένα Αλκαίου που μας θυμίζει  σε  κάθε εμφάνιση  την άμεση σχέση της  με τα παλαιότερα λαϊκά  πρότυπα,   θα μας θυμίσει γνωστές της επιτυχίες  ‘’Ίχνος – Καινούργια σελίδα – Τίποτα – κόρη της κυρά – Λένης – τι γυρεύω εγώ εδώ-   καθώς  και  γνωστές επιτυχίες των μεγάλων  δημιουργών    . 

 Την Κατερίνα Ντίνου που θα μας ταξιδέψει παρέα με την κιθάρα της  την αισθαντική φωνή και ένα πλούσιο ρεπερτόριο  .

 Καλεσμένος της βραδιάς ο γνωστός  ‘’ λαθρεπιβάτης ‘’ Γιάννης Νικολάου  που μας έχει χαρίσει  σπουδαία τραγούδια που αντέχουν το χρόνο και έχουν τραγουδήσει μεγάλοι καλλιτέχνες  ‘’ δεν φταίω  εγώ που μεγαλώνω – απόψε λέω να  μην κοιμηθούμε – ανησυχώ  - ταξίδι στο όνειρο – του φεγγαριού  - ίχνος – απόψε γίνε  κ.α.

Ώρα 21.00

Γενική είσοδος: 15€   Προπώληση 12 € 

 

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

"Το μόνον της ζωής του ταξείδιον" του Γεωργίου Βιζυηνού

Πρόκειται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του Βιζυηνού, όταν σε ηλικία δέκα χρόνων δούλεψε παραγιός σ’ ένα σκληρό και τυραννικό ράπτη στην Κωνσταντινούπολη. Ο δραματικός αυτός εγκλεισμός, εξάπτει τη φαντασία, τις επιθυμίες και τους φόβους του, μ’ έναν συναρπαστικό ρεαλιστικό και μαζί ποιητικό στοχασμό, που το κάνει το έργο διαχρονικό και διαρκώς επίκαιρο.

Διδασκαλία ερμηνείας-σκηνική όψη- φωτισμοί- σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης, ζωντανή μουσική: Αλέξανδρος Αβδελιώδης, κοστούμια: Αριστείδης  Πατσόγλου, μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης.

Ερμηνεύει η Ιωάννα Παππά.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€  Προπώληση:12€   Κάρτα δημότη/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 12€

 

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου

"Το δέντρο του Οιδίποδα" από την "Ομάδα Ιδέα"

 Ένα μεθυστικό πανηγύρι πάνω στην υπέροχη ιστορία του Οιδίποδα. Μια μυσταγωγία που αναζητά τις βαθιές, χοϊκές, αιμάτινες ρίζες. Τις δικές μας ρίζες. Οι ηθοποιοί για ένα μεγάλο μέρος της παράστασης αιωρούνται σε πανιά, καταβροχθίζουν άπληστα τον εναέριο χώρο του θεάτρου. Πίσω από αυτές τις εναέριες δράσεις κρύβεται μια απλή αρχή: ο τραγικός ήρωας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μαριονέτα στα χέρια των θεών...

Επτά ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης, ως μουσικός επί σκηνής, σκαρφαλώνουν το δέντρο του Οιδίποδα ξεκινώντας απ' την εποχή του Κάδμου, την ίδρυση της Θήβας, την αρχή του Ανθρώπου.

Ένας 7μελής χορός σε μια αρχέγονη μοναξιά, σ' έναν ου-τόπο, σκαρώνει μια αφηγηματική τελετή προσκαλώντας όλους τους ήρωες να περιπλανηθούν μαζί με το τραγικό τους φορτίο άλλοτε σε ερήμους, άλλοτε στα ερείπια του Οίκου τους, άλλοτε σε κάποιο ρημαγμένο τσίρκο κι άλλοτε σ' αυτήν την ίδια τη θεατρική αίθουσα.

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης, κείμενο: Ομάδα Ιδέα, βοηθός σκηνοθέτη: Ίριδα Κανδρή, μουσική σύνθεση:. Κ. Γάκης, φωτισμοί: Χρ. Θανάσουλα, εικαστική επιμέλεια: Β. Σύρμα.

Παίζουν: Κώστας Γάκης, Μυρτώ Γκόνη, Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, Σπύρος Λιλικάκης, Κώστας Μαγκλάρας, Νεφέλη Μαρκάκη, Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής.

 Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€    Φοιτητικό/ ανέργων: 12€

 

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ»

Ελάτε  να τραγουδήσουμε - Ο Γιώργος Βεντουζάς και η Τζωρτζίνα Νικάκη

σας περιμένουν στο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τους.Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί.

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος Ελεύθερη

 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

"Τα ραδίκια ανάποδα"

Από την TEXNIS Οργάνωση Θεάματος.

Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένα black total κωμικό μονόλογο με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Κείμενο - σκηνογραφία: Γιώργος  Γαλίτης, σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μουσική επιμέλεια - ενορχήστρωση: Τόλης Κετσελίδης, βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά.

Ερμηνεύει ο Γιώργος Γαλίτης.

΄Ωρα έναρξης:21:15

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 12€  Κάρτα δημότη/ φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 12€

 

Γενική είσοδος: 10€ - προπώληση/κάρτα δημότη :10€  (από το ταμείο 8 €).

 

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - "Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι"

Μουσικό έργο (κοσμική λειτουργία), σε ποίηση : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Μία  ιδιαίτερης σημασίας συναυλιακή παράσταση με ένα από τα σημαντικότερα  έργα της ελληνικής μουσικής που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος  πάνω στα ποιητικά σχεδιάσματα του εθνικού μας Διονύσιου Σολωμού. Το έργο αντανακλά διαχρονικά τα αιτήματα αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Όπως έχει πρόσφατα αναφέρει ο συνθέτης, σήμερα το έργο εστιάζεται αφ' ενός σε τρεις σημαίνουσες λέξεις που εκφράζονται ως αίτημα

"Λόγο, Έργο, Νόημα" και αφ' εταίρου "στην εμπέδωση του ορίζοντα της τέχνης ώστε να   κρατήσουμε ότι είναι  ζωντανό και χρήσιμο για να πορευτούμε στο εκσυγχρονισμένο μέλλον.

Συμμετέχουν: η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και  η Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας σε διδασκαλία  Σταύρου Σολωμού. Ερμηνευτές : Tραγουδιστές Κώστα Μακεδόνα, Μανώλη Χατζημανώλη, Αννα Παπαδοπούλου & Αναστάσιο Αποστόλου

Οι  μουσικοί : Μαριλίνα Τσελέπη (πιάνο), Αγγελίνα Κατσιέβα (σαντούρι) & Βασίλης Μαστοράκης κιθάρα. Αφηγήτρια η Μάνια Παπαδημητρίου.

                                                    Διευθύνει ο συνθέτης

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Συναυλία «Νίκος Πορτοκάλογλου και οι Ευγενείς Αλήτες»

Αγάπη Διαγγελάκη: φωνή, κρουστά, γιουκαλίλι, μεταλλόφωνο

Μαζί τους: Δημήτρης Καλονάρος: τύμπανα, φωνητικά, Γιώργος Κουρέλης: πλήκτρα, ακορντεόν, φωνητικά, Ηλίας Λαμπρόπουλος: φωνή, βιολί, τρομπέτα, κλαρίνο, γκάιντα, Βύρων Τσουράπης: φωνή, μπάσο, μαντολίνο, κιθάρα

Ώρα Έναρξης:21:00

Γενική είσοδος: 15€  Προπώληση: Κάρτα δημότη/μαθητικό/φοιτητικό/ανέργων: 12€

 

 

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Νίκος Ξυδάκης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Bogaz Musique

O Νίκος Ξυδάκης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Bogaz Musique παρουσιάζουν μία μοναδική, συλλεκτική συναυλία.

Bogaz Musique: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες, Αριστείδης Χατζησταύρου – κιθάρες, Αποστόλης Τσαρδάκας - κανονάκι, τζουρά, Χάρης Κελλάρης – κοντραμπάσο, Αλέκος Σπανίδης – τύμπανα, Αργύρης Διαμαντής – κρουστά.

'Ωρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ - Προπώληση: 13€

 

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

Συναυλία «Φωτεινή Δάρρα»

Η Φωτεινή Δάρρα  στο κηποθέατρο Παπάγου με μια παράσταση  που έγινε sold out , και ταξιδέψε σε όλη την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. Ένα πρόγραμμα από τα ωραιότερα ελληνικά και διεθνή τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Μοναδικές ερμηνείες με την συνοδεία 5 εξαιρετικών μουσικών !

'Ωρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση/κάρτα δημότη: 12€

 

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

«23ο ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια

Συμμετέχουν: Λύκειον των Ελληνίδων Αθηνών - Περιφερειακό Τμήμα Παπάγου – Χολαργού, Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισμού, Λύκειον των Ελληνίδων Κερατέας.

Ώρα έναρξης: 20:45

Είσοδος ελεύθερη

 

Δευτέρα 25  Σεπτεμβρίου

«Κώστας Χατζής»

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και Ερμηνευτής Κώστας Χατζής , σφράγισε μια ολόκληρη εποχή , υπηρετώντας πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με ένα τρόπο ξεχωριστό - μ’ εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του - όταν βρίσκεται απέναντι στο κοινό επικοινωνεί μ’ έναν μοναδικό τρόπο μαζί του.

Ώρα έναρξης: 21:00

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά η κατάσταση μοριοδότησης των βρεφών και προνηπίων, που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για το Σχολικό Έτος 2017-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς- κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dokmepa.gr

Χρύσα Παρίση
Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημοτική Σύμβουλος

Πρόσκληση

 Τιμώντες ευλαβώς την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου,

στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού,  

Οι Ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες αυτού

 σας   προσκαλούν να συμμετάσχετε στις λατρευτικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου 2017

 

Πρόγραμμα

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

7:00 μ.μ.    Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θαυμακού κ. Ιακώβου

9:00 μ.μ.    Η λιτάνευση του Ι. Επιταφίου της Παναγίας  και της Ι. Εικόνας της  Φανερωμένης δια των οδών Φανερωμένης, Λ. Μεσογείων, Πυθαγόρα, Χίου και Βουτσινά

Με την επιστροφή από την ιερά λιτανεία:

Η  Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο

11:00 μ.μ.  Ιερά Αγρυπνία (μέχρι  1.30 π.μ.)

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

7:00 π.μ.    Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αβύδου κ. Κυρίλλου

7:00 μ.μ.    Ο Πανηγυρικός μεθέορτος  Εσπερινός -μετ’ Αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος - και η  Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
 2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα της «Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και προσφοράς του Δήμου προς τους κατοίκους της πόλης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότερα από 550 παιδιά Δημοτικών Σχολείων και από τις δύο Δημοτικές Κοινότητες και διήρκεσε από τις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου 2017.

Πολλές και ποικίλες ήταν οι δραστηριότητες, με στόχο την παραμονή των παιδιών σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, υπό την εποπτεία δεκαοκτώ Καθηγητών και Δασκάλων πολλών ειδικοτήτων, που με αγάπη και υπευθυνότητα προσπάθησαν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο των παιδιών.

Οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν πολλές και ποικίλες, όπως:

Σκιτσογραφία, κόμικς, σκάκι, θέατρο σκιών, ποίηση, κεραμεική, γλυπτική, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, δημιουργίες κατασκευών, ζωγραφική, ρητορική τέχνη, ξένες γλώσσες, σκηνογραφία-ενδυματολογία, ενημέρωση για τον εθελοντισμό, φωτογραφία, μουσικοκινητική αγωγή, πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης, αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακοί χοροί και πολλές άλλες.

Σημαντικό χαρακτήρα είχαν όμως και οι επισκέψεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Πολεμικό Μουσείο, στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Εντυπωσιακή ήταν η γιορτή του προγράμματος της Δημιουργικής Απασχόλησης, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», με πολλά δρώμενα και φυσικά κύριους συντελεστές τα παιδιά.

Στο πρόγραμμα εργάστηκαν 18 Καθηγητές, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και πολλοί εθελοντές.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, ευχαριστούν το προσωπικό του Δήμου, αλλά και όσους προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με στόχο την ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση των παιδιών του Δήμου μας και συγκεκριμένα τους:

Άγγελα Γλύτση, Ελένη Δασκαλάκη, Δήμητρα Καραμπεροπούλου από το Εθνικό Ωδείο Χολαργού, Μαργαρίτα Βαρλάμου, Μαρία Δασκαλάκη, Σίμο Μπαρδή, κ. Κασφίκη, Παντελή Μπαλή, Γιώργο Μπαλή, Μάριο Μολφέτα, Τάκη Πουρναράκη, Βασιλεία Κοπάνα, Εύα Αλογάριαστου, Κωστή Παπαϊωάννου, Αναστασία Ευελπίδου, Νίκο Λιάρο, Άγγελο Καπετανίδη, Αρίσταρχο Παπαδανιήλ, κα Σκαρλάτου, Φωτεινή Αποσκίτη, Αλεξάνδρα Τσούκη, Στέργιο Τάτσιο, Ελένη Αντωνίου, Λευκή Αυδή, Στρατή Λιάκατο, Ασπασία Γλένη-Παπανδρέου, Βάσια Παπανδρέου, Γεωργία Ρηγοπούλου, καθώς και την Αττική Οδό, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου, το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου, την Εθελοντική Ομάδα ‘Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού’, το αρτοποιείο ΟΛΥΡΑ και την Ελληνική Ένωση Έρευνας Διάσωσης Εθελοντών Αττικής.

Επίσης το Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης και το Αρτοποιείο Άρτος κ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλι’.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους κατοίκους, του ότι δεν θα εκτελεστούν τα εσωτερικά δρομολόγια εντός της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού από τις 14 έως και τις 18 Αυγούστου.

Το δρομολόγιο της μεταφοράς των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, θα διακοπεί κατά τον μήνα Αύγουστο και η λειτουργία του θα ξαναρχίσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Τα δρομολόγια των κοιμητηρίων καθώς και αυτά της διακοινοτικής συγκοινωνίας θα εκτελούνται κανονικά τις καθημερινές και το Σάββατο.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός