Εγκαινιάστηκε σήμερα ο Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, παρουσία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αττικής κ. Καραμέρου, των Βουλευτών κ.κ. Καφαντάρη, Χατζηδάκη, Αυγενάκη, Κεραμέως, Ασημακοπούλου, του Επιτίμου Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων της πόλης μας και φυσικά πολιτών και παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο σταθμό, από αύριο Παρασκευή 3 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο οραματίστηκε, προγραμμάτισε και θεμελίωσε ο Επίτιμος Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Βασίλειος Ξύδης. Ευχαρίστησε όλους όσοι συντέλεσαν στη δημιουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τόσο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο και από την παρούσα και ευχήθηκε ο νέος Σταθμός να γίνει ένα πρόσφορο πεδίο καλλιέργειας και εκπαίδευσης, να χαρίσει όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές και να δημιουργήσει ωραίες αναμνήσεις στα παιδιά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπάγου, στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά.

Τα εγκαίνια του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος

και η Αντιδήμαρχος αρμόδια για την Πολιτική Προστασία Άννα Μαρία Τσικρικώνη

σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα:

«Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών»

από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

την Παρασκευή 3 Μαρτίου & ώρα 09:30

στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού

(Λ. Περικλέους, 55 Χολαργός)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

09:30 – 10:00              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 10:30              Χαιρετισμός Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου

                                    Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Καπάκη

                                    Χαιρετισμός Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Α6, Ταξίαρχου κ. Χρήστου Ντόβα

__________________________________________________________________________________

10:30 – 10:50              Χαιρετισμός και παρουσίαση δράσεων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

                                    από την Αντιδήμαρχο κα Άννα Μαρία Τσικρικώνη

__________________________________________________________________________________

10:50 – 11:10              ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΙΛΙΩΝ

                                    «Εθελοντισμός και Πολιτική Προστασία»

                                      κα Ειρήνη Κραμπή, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

__________________________________________________________________________________

 

11:10 11:30              «Δημιουργία – Εξέλιξη – Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτικής άμυνας στην Ελλάδα στον 21οαιώνα»

                                    Σμήναρχος κ. Σταμάτιος Αστράς, Αξιωματικός του Τμήματος Επιχειρήσεων και Σχεδίων ΓΕΕΘΑ/Α6

__________________________________________________________________________________

 

11:30 – 11:50              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 __________________________________________________________________________________

 

11:50 – 12:10              «Πολιτικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Πολιτική Προστασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ»

                                    Αντισυνταγματάρχης κ. Κων/νος Μπρότσικας, Αξιωματικός του Τμήματος Civil Emergency Planning / ΝΑΤΟ του ΓΕΕΘΑ/Α6

___________________________________________________________________________________

12:10 – 12:20              ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

                                       από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλο

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώνονται και η Κοινωνία ευαισθητοποιείται», ομάδα μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χολαργού συμμετέχει στην εκστρατεία «ECOMOBILITY 2016-2017»
Την Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 18:00, οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εργασία τους για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώθηκε στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, για τους μαθητές της Β’ Λυκείου των σχολείων της πόλης μας, με θέμα την επιλογή κατευθύνσεων και σπουδών.
Ομιλητές ήταν η κα Άννα Ντούμα, ο κ. Νικόλαος Πατσέλης και η κα Βάσια Γιαννακοπούλου, όπου πληροφόρησαν τα παιδιά για όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τα νέα δεδομένα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2017.
Ευχαριστούμε την εταιρία INFO QUEST TECHNOLOGIES και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο κ. Φέσσα και την κα Κουτσουρέλη, για την ευγενική προσφορά τριών Tablets  α οποία δόθηκαν κατόπιν κλήρωσης σε έναν μαθητή από κάθε Λύκειο (Δέλκος Στέφανος, Μπισιώτης Ανδρέας, Ψαράκης Εμμανουήλ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3160/14-10-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού” με Κωδικό ΟΠΣ 5002017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
8. Την υπ' αριθ. 288/09-11-2016 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 98146/35903/08-12-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 288/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 523/30-01-2017 βεβαίωση (ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού που εδρεύει στον Χολαργό Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 1/3/2017-10/3/2017

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση.

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού διοργανώνει «Workshops Αναζήτησης Εργασίας».

 • Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 – 13:00 με θέμα: «Εύρεση Εργασίας μέσω LinkedIn». Πόσο έχουν αλλάξει οι μέθοδοι Εύρεσης Εργασίας; Πώς το LinkedIn θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια πιο αποτελεσματική δικτύωση και προσέγγιση προς τους εργοδότες;
 • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 – 21:00 με θέμα: «Συνέντευξη - Ένα Παιχνίδι για Δύο» - Προετοιμασία για συνέντευξη και πώς η γλώσσα του σώματος επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας συνέντευξης.

Ομιλήτρια θα είναι η Έθελ Αγγελάτου, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, LinkedIn Trainer και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα “Μ. Μερκούρη” ( Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός).

Παρακολουθήστε ζωντανά τη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30.

http://live.localtv.gr/live-events5.htm

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2017/item/2437-02i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-15-fevrouariou-2017.html

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 οι νεανικές συνάξεις της ενορίας θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο ίδρυμα «Αναρρωτήριο Πεντέλης» (πρώην ΠΙΚΠΑ) . Η αναχώρηση από το ναό θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το πρωί και η επιστροφή θα γίνει στις 13.00.

Παρακαλούμε τους γονείς των παιδιών και τους αγαπητούς ενορίτες μας όπως ενισχύσουν την προσπάθεια συλλογής κάποιων απαραίτητων αντικειμένων για το ίδρυμα.

 • παιχνίδια για παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών
 • βρεφικά ρουχαλάκια για παιδιά μέχρι 5ετών
 • βρεφικά είδη (πάνες, μωρομάντηλα, ταλκ, σαμπουάν κ.α.)
 • σύριγγες των 5 ml και 10 ml για ρινοπλύσεις

                                                                           Ενοριακή Νεανική Εστία

Αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης συνθέτη Περικλή Κούκο
                        
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα έναρξης 20:30

Στ. Κούκου - πιάνο
Δ. Κούκος - πιάνο
Τρ. Λούκας - βιολί

Αμφιθέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Περικλέους 55, Χολαργός
Είσοδος Ελεύθερη

«Η Αλίκη συναντά τη χώρα των θαυμάτων» την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Μια παραμυθένια όπερα, που έχει στόχο να μυήσει τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, στον κόσμο της όπερας με τρόπο διασκεδαστικό και κατανοητό.  

Η Αλίκη ξεκινά το ταξίδι της με σκοπό να γνωρίσει καινούργιους τόπους και να συναντήσει τα μαγικά πλάσματα των παραμυθιών που τόσο αγαπά.  Με τη βοήθεια ενός μάγου βρίσκεται σ’ ένα μακρινό κάστρο όπου μοναδικός κάτοικος είναι ένας μοναχικός πρίγκιπας.

Μέσα από το ταξίδι ανακαλύπτει τη δύναμη της αγάπης και με τη βοήθεια της μουσικής καλείται να ξεπεράσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται ώστε να βρει το δρόμο του γυρισμού...

Συντελεστές της παράστασης:

Αλίκη, πρίγκιπας, μάγισσα: Ιωάννα Βρακατσέλη (mezzo-soprano)

Μαργαρίτα, γάτα, βασίλισσα, Αλέξανδρος: Αγάπη Παπαμήτσου (soprano)

Αφηγητής: Νεφέλη Τσιπουρίδη

Μουσικός, η ηχώ: Αλέξανδρος Φαρρής (piano)

Σκηνοθέτης: Αντώνης Περπινιάς

Κείμενα: Νεφέλη Τσιπουρίδη

Σκηνικά – κοστούμια: Στεφανία Βάρδα-Μάρθα Τζαβάρα

Αλήθεια... Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον έρωτα;
Είναι αληθινοί οι παιδικοί έρωτες;
Ποιους είναι πιο πιθανό να ερωτευτούν οι έφηβοι;
Η σχέση με τους γονείς επηρεάζει τις ερωτικές επιλογές των παιδιών;
Υπάρχει τρόπος ν’ αυξήσουμε την τύχη των παιδιών μας στον έρωτα; ...
Για τις απαντήσεις σε αυτά αλλά και πολλά ακόμη ερωτήματα, ο
Σύλλογος "Εν Δράσει", η ομάδα «Γονέων Δράσεις» και οι εκδόσεις Μίνωας προσκαλούν γονείς, παιδιά και εφήβους σε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και απόψεων για τον έρωτα ως συναίσθημα.
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα
εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), η συγγραφέας Φλώρα Κασσαβέτη και η ψυχολόγος-συγγραφέας Αλεξάνδρα Καππάτου θα συζητήσουν με το κοινό με αφορμή το βιβλίο της πρώτης, «Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά;»
Ο ηθοποιός Χρήστος Σπανός θα συμμετάσχει φιλικά σε θεατρικό
δρώμενο της δημοσιογράφου-συγγραφέως Ελένης Δασκαλάκη.
Συντονίζει η δημοσιογράφος Εύα Ντελιδάκη.


Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Ευγενικός χορηγός: Melitini Bistrot

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ 18:00 - 20:00

 • 22 Φεβρουαρίου 2017 -  Μιγέλ ντε Θερβάντες, Δον Κιχώτης
 • 15 Μαρτίου 2017            
 • 5 Απριλίου 2017  - Γρηγόρης Αζαριάδης, Οι παλιοί λογαριασμοί
 • 26 Απριλίου 2017  &  ώρα 19.00 - 21.00 - Βιρτζίνια Γουλφ, Η κυρία Ντάλογουέι
 • 17 Μαϊου 2017 - Μ. Καραγάτσης, Μεγάλη χίμαιρα
 • 7  Ιουνίου 2017 -  ΛΗΞΗ – Απολογισμός – Ο ποιητής Α. Μάινας

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ελένη Λάππα - Οικονόμου, φιλόλογος, τηλ. 210.6540192

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ: Ελένη Λάππα-Οικονόμου, Μαρία Δημητριάδου,   Γεωργία Παπανικολάου, Λιούμπα Σκούρτη, Μαρίνα Λυκούδη-Σημαντηράκη, Αφροδίτη Παππά, Ρούλα Περαντωνάκη, Ελένη Γεωργολιού                                                                                                                                    Αναπληρωματικά μέλη: Μαίρη Παπαδουκάκη, Νίκη Κατσαρού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημοτική Βιβλιοθήκη, Αγαμέμνονος 4 – Χολαργός, τηλ.: 210.6540948

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο χορήγησης των κοινωνικών επιδομάτων αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σας ενημερώνουμε ότι, η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου και τα ΚΕΠ, θα εξυπηρετούν μόνο τους κατοίκους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πληροφόρηση και έντυπο υλικό στα παρακάτω σημεία:

 1. Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), Τμήμα Πρόνοιας (επίπεδο -1) κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 213 2002894, 915, 884.
 2. ΚΕΠ Παπάγου (Ελλησπόντου 1) και
 3. ΚΕΠ Χολαργού (17ης Νοεμβρίου 58)

Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων στα ΚΕΠ θα γίνεται βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους, ως εξής:

 • Δευτέρα 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • Τρίτη 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • Τετάρτη 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • Πέμπτη 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • Παρασκευή 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Δευτέρα 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • Τρίτη 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • Τετάρτη 15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • Πέμπτη 16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • Παρασκευή 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Δευτέρα 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • Τρίτη 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • Τετάρτη 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • Πέμπτη 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • Παρασκευή 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.

Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου θα γίνεται μετά από προκαθορισμένο ραντεβού στα τηλέφωνα: 213 2002894, 915, 884.

Τιμητική εκδήλωση με προσκεκλημένους εκπροσώπους των Ιερών Ναών και την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, ημέρα τιμής για τους προστάτες των γραμμάτων και της εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία τους, εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας και τους συνεχάρη για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν προς όφελος των παιδιών μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Ιερείς όλων των ενοριών, εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία του Δήμου, ο Διευθυντής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ανδρώνης, ο Διευθυντής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Φαλούκας, η Σχολική Σύμβουλος κα Κασαβέτη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός