Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: "Προμήθεια 2 μικρών αναρροφητικών σαρώθρων οχημάτων"

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 2 μικρών αναρροφητικών σαρώθρων οχημάτων».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-4-2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), στο κτήριο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/4/2014, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 16/4/2014, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός