Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε.»

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. ΔΙΑΣ Α.Ε., για τη συμπλήρωση του Μητρώου Συνεργατών του και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής στήριξης των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί, προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:

(α)

 • εφόσον το φυσικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.
 • εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο
  • η μη ύπαρξη καταδίκης του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

(β) εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:

 • αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα

(γ)

εφόσον διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ dimzeg15@gmail.com

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κατ’ αναλογία του Παραρτήματος της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού

Α.3. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων, βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος και ανά δικαιούχο

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1 Αγορά Λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικής υποβολής και τοπικών πληροφοριακών συστημάτων
 • Υποστήριξη χρηστών
 • Επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση H/Υ, περιφερειακών, δικτυακού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων
 • Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων έργων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Β2 Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσύνων – Ερευνών

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος προγραμμάτων/προγραμματικών συμβάσεων.  

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.
 • Προκαταρτικές μελέτες έργων όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, γεωλογικές, εδαφολογικές κλπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Τεχνικές μελέτες, η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.
 • Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.
 • Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων

Β3.1 Σύμβουλοι

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος προγραμμάτων/ προγραμματικών συμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Οικονομική και λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση έργων.
 • Νομική υποστήριξη.
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη μετόχων- πελατών του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Β4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης και δημοσιότητας

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκπόνηση ερευνών για την επικοινωνιακή στρατηγική και τα αποτελέσματα εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου δράσεις.

 • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού.
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού( τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα).
 • Ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων.
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ).

 

Β5 Αξιολόγηση

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αξιολογήσεων προγραμμάτων/ προγραμματικών συμβάσεων.

Β6 Έλεγχοι

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού από εμπειρογνώμονες, στη διενέργεια ελέγχων με τη μορφή γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για ειδικά θέματα και εξειδικευμένες υποθέσεις.

Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων -συνεδριάσεων – συσκέψεων

Παροχή Υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, παροχή γευμάτων, κ.λ.π.
 • Μεταφράσεις, Διερμηνείες,
 • Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών,
 • Μίσθωση οπτικοαουστικού εξοπλισμού και υπηρεσίες υποστήριξης, κ.λπ.

Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων
 • Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων
 • Υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Γ5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora Υπηρεσίες κατάρτισης του προσωπικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού  σε αντικείμενα της αρμοδιότητάς του

Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης αποτελούν:

 • Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή
 • Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Κρατικές ενισχύσεις
 • Θέματα management
 • Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναμικού

 

Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ.

 • Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

 

 

 

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech