Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
II. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
III. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

IV. Τις διατάξεις του α. 6 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους», δυνάμει των οποίων προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση Νομικών Προσώπων των Δήμων κατά συγκεκριμένη αναλογία, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών - συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο».
V. Τη συστατική πράξη του οικείου Νομικού Προσώπου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1765/τ.Β/05-08-2011), δυνάμει της οποίας το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
VI. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26704/29-4-2020 εγκύκλιο (αριθμ. εγκυκλίου 99) του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι «…..το δημοτικό/ περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του: - Η απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. - Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών, - Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου οι εκπρόσωποί τους».
VII. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26704/29-4-2020 εγκύκλιο (αριθμ. εγκυκλίου 99) του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι : «Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές δημοτικές/ περιφερειακές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του εδ. στ’ της παρ.3 του άρθρου177 του ν. 4635/2019, σύμφωνα με την οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου/ Περιφερειάρχη ….».
VIII. Το γεγονός ότι οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, σύμφωνα με το πρακτικό ψηφοφορίας τους, υποβληθέν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την 10ης Νοεμβρίου 2021, όρισαν μόνο ένα τακτικό μέλος και κανένα αναπληρωματικό, για το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο, ενώ δυνάμει της συστατικής πράξης του και των διατάξεων του α. 6 του Ν. 4623/2019, είχαν δικαίωμα να ορίσουν δύο τακτικούς εκπροσώπους τους και δύο αναπληρωματικούς.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
2. Ορίζει τους κατωτέρω δημότες ή κατοίκους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής», λόγω μη ορισμού των εκπροσώπων που δικαιούνταν να ορίσουν οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ήτοι :

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ-ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΕΝΤΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί όπως ο Νόμος ορίζει, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech