Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και ορισμός Προέδρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
II. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

III. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
IV. Τις διατάξεις του α. 6 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους», δυνάμει των οποίων προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση Νομικών Προσώπων των Δήμων κατά συγκεκριμένη αναλογία, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών - συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο».
V. Τη συστατική πράξη του οικείου Νομικού Προσώπου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 700/τ.Β/07-03-2017), δυνάμει της οποίας το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
VI. Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 102/13-09-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της αναλογίας των τριών πέμπτων (3/5) των μελών που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο.
VII. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26704/29-4-2020 εγκύκλιο (αριθμ. εγκυκλίου 99) του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι «…..το δημοτικό/ περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του: - Η απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. - Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών, - Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου οι εκπρόσωποί τους».
VIII. Την παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι η αναλογία περί υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) των υποδεικνυόμενων μελών, εξαιρουμένων των ex officio μελών του Δ.Σ..


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
2. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους και δημότες ή κατοίκους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ως τα εννέα (9) τακτικά και εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» , ήτοι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 3. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΒΟΖΙΚΗ ΧΑΡΑ
 5. ΓΙΟΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΗ)
 6. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΙΡΚΑ
 7. ΛΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΑ)
 9. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 3. ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 4. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 5. ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 6. ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ-ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΕΝΤΥ)
 7. ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΑΙΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
 9. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3. Ορίζει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» τον κ. Αθανάσιο Βαλυράκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί όπως ο Νόμος ορίζει, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech