Περίληψη της υπ’ αριθ. 105/2019 (ΑΔΑ: 67ΘΥΩΞ1-13Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την ως άνω απόφασή του εισηγείται την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 168 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου για:

  1. καθορισμό χρήσης ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο και από τη διαχειριστική μελέτη περίγραμμα, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τις ενδείξεις ΑΒΓ…..Α και
  2. καθορισμό Ερυθράς Γραμμής στα υφιστάμενα κτίσματα-βοηθητικοί χώροι αθλοπαιδιών – αναψυχής, όπως φαίνονται με τα στοιχεία αβγδα, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθ. 105/2019 απόφασης με ΑΔΑ: 67ΘΥΩΞ1-13Φ μαζί το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, θα είναι αναρτημένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Αναστάσεως 90, Τ.Κ. 156 69 Παπάγου), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr)

Γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της απόφασης για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, οι οποίες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 62 Χολαργός).

Πληροφορίες στο τηλ. 213 20 27 121, κ. Δανάη Δουγέκου.  

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

  

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός