Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν,
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 27, 51 έως 55, 62, 69, 82 και 132 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 2012), όπως ισχύουν,
3.  Τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις (Α΄89), όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2196/1994 (Α΄ 41) περί άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, όπως ισχύουν,
4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2024 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α΄ 50),
5.  Την Εγκύκλιο 27 με αρ. πρωτ. 39878/8-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΞΖ46ΜΤΛ6-29Τ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογικοί Κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024»,
6.  Την υπ’ αριθ. 598845/19-05-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας της Β1΄ Εκλογικής Περιφέρειας Βορείου Τομέα Αθηνών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ


Την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, και από ώρα 07:00 έως και ώρα 19:00, θα διεξαχθούν οι Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω και έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 598845/19-05-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και στα οποία θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όσοι περιλαμβάνονται στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι ειδικοί εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των κατωτέρω Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στη Β1 Εκλογική Περιφέρεια Βορείου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγαφο.

Σε κάθε Εκλογικό Τμήμα θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και το προσωπικό της Φρουράς του τμήματος.
Το πρόγραμμα αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (www.dpapxol.gov.gr) και θα τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, καθώς και σε εμφανή σημεία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σημαντική μέρα για τον δήμο Παπάγου – Χολαργού – Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση νέου σχολείου στην πόλη μας μετά από 40 ολόκληρα χρόνια

Σημαντική μέρα για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού η 30η Μαΐου 2024, αφού εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του πρώτου βιοκλιματικού νηπιαγωγείου και δημοτικού, σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου.

Στον χώρο όπου προβλέπονταν από το μακρινό 1969 να αναγερθεί σχολείο για να καλύψει τις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες για σχολική στέγη και έκανε πράξη η σημερινή δημοτική Αρχή.

Η κατασκευή νέων σχολείων, πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στην απορρόφηση των αναγκών για σύγχρονη σχολική στέγη. Οι ανάγκες για σχολική στέγη σε όλους τους δήμους της Αττικής, λόγω του φαινομένου της έντονης αστικοποίησης, επιβάλλει την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου, προκειμένου να κατασκευαστούν σχολεία.

Αυτό τουλάχιστον λέει η κοινή λογική, που αντιλαμβάνεται τα παιδιά, ως ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο κόσμο, αφού είναι το μέλλον του τόπου μας και κάθε δημοτική Αρχή που σέβεται τον ρόλο της και τους πολίτες της, τοποθετεί τις ανάγκες των παιδιών ως άμεση προτεραιότητα.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος δήλωσε: 

«Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του δήμου με μόνιμες ιδιόκτητες σχολικές υποδομές που θα αξιοποιηθούν από τα παιδιά της πόλης, τα επόμενα χρόνια. Δεσμευτήκαμε προεκλογικά ότι θα κατασκευάσουμε νέα σχολεία και η έκδοση της οικοδομικής άδειας επικύρωσε τις δεσμεύσεις μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές συνθήκες».  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης, που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού στις 22 & 23 Αυγούστου 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Ο εορτασμός θα είναι διήμερος, με ημερομηνία έναρξης την 22α Αυγούστου 2024 και λήξη την 23η Αυγούστου 2024. Η τοποθέτηση των πάγκων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και ώρα 11:00 – 15:00 και θα λήξει στις 23 Αυγούστου, ώρα 23:00 – 01:00.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 33 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ 207 Α΄/05-11-2021) όπως αυτό ισχύει.

 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την ανωτέρω θρησκευτική εμποροπανήγυρη οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις, με τα πλήρη απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τους παρακάτω τρόπους:

 

 • Μέσω της πλατφόρμας https://openmarket.mindev.gov.gr (https://openmarket.mindev.gov.gr)
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Περικλέους 55, Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, στο ισόγειο), καθημερινά από τις 10:00. έως τις 14:00, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος  υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Β. ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στις 22 & 23 Αυγούστου 2024, επί της οδού Φανερωμένης, στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της Πλατείας Κ.Παλαμά, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι διακόσιες (200) και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων, ήτοι οι εκατό πενήντα(150), προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων, ήτοι οι είκοσι(20), προορίζονται για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα.

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων, ήτοι οι ήτοι οι είκοσι (20), προορίζονται για τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων, ήτοι οι δέκα (10), προορίζονται για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

ή

 • Άδεια παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές

ή

 • Άδεια δραστηριοποίησης στο υπαίθριο ή πλανόδιο εμπόριο Ειδικά στην περίπτωση Άδειας Πλανοδίου εμπορίου πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της αντίστοιχης Έγκρισης Δραστηριοποίησης από την εκάστοτε Περιφέρεια.

ή

 • Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη

Καθώς επίσης:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο από βιβλιάριο υγείας σε ισχύ για την πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κλπ.)
 • Για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης, βεβαίωση καταλληλόλητας του οχήματος
 • Δημοτική Ενημερότητα (θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς)

 

 • Η ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
 • Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 

 Δ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της Εμποροπανήγυρης (νησίδες – χώρους πρασίνου – πάρκινγκ αυτοκινήτων).
 • Σε όποιον προβαίνει σε αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μέσα και γύρω από το χώρο της εμποροπανήγυρης, θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (κατάσχεση εμπορευμάτων και επιβολή προστίμου, από τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία).
 • Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το Δήμο.
 • Η κάθε θέση είναι 2 τ.μ. και το τέλος κάθε θέσης για την εμποροπανήγυρη για το έτος 2024, έχει οριστεί με την υπ. αρ. 150/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου Χολαργού και ορίσθηκε στο ποσό των 70,00€ (35,00€/τ.μ.) για τις 2 μέρες

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα , Περικλέους 55, από τη Δευτέρα        10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Πληροφορίες: Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων, Τηλ.: 213 2027 142 -161

 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης  - Βικτωρία Νικάκη

 

 

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής παρουσίασαν επί δυο συνεχόμενες ημέρες, στην κατάμεστη Αίθουσα Γ. Μαρίνος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την φιλανθρωπική παιδική παράσταση Ο ΦΟΙΒΟΣ, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο από την σειρά παραμυθιών ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ των Εκδόσεων Ε. & Θ. Κυριόπουλος, της  Χριστίνας Ντούμα, μητέρας του Θοδωρή, ο οποίος πάσχει από την σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο Batten.

Ο Θοδωρής «αψηφώντας» την πρόγνωση της νόσου καταφέρνει 24 χρόνια, από τα πέντε του, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να ελπίζει στην γονιδιακή θεραπεία, της οποίας η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ.

 

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για την θεραπεία του Θοδωρή.

Να υπενθυμίσουμε ότι η παράσταση έχει παρουσιαστεί άλλες δυο φορές τον Χειμώνα του 2023, με μεγάλη επιτυχία, στο Αμφιθέατρο ‘’Μίκης Θεοδωράκης’’ του Δημαρχείου Παπάγου Χολαργού, με πρωτοβουλία και στήριξη του Δημάρχου κυρίου Ηλία Αποστολόπουλου, ο οποίος παρευρέθηκε και αυτή την φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην «παράσταση συμπαράστασης και αλληλεγγύης», δηλώντας την απόλυτη στήριξη της δημοτικής Αρχής στον αγώνα ζωής του Θοδωρή. 

Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Λεωνίδας Παπαδόδημας, Στέλλα Ρουσάκη, Παναγιώτης Καραΐσκος, Γιώργος Σαχίνης.

Σκηνοθεσία – Διασκευή - Αφήγηση: Ευτυχία Μοσχάκη

Με της συμμετοχή της χορωδίας των 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού σε μουσική διδασκαλία/κιθάρα Νίκου Συρμακέση.

Στο πιάνο η Πόπη Μάλφα.

Στο βιολί ο Γιώργος Κρομμύδας.

 

Όλοι οι συντελεστές προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου είναι η Προαγωγή των Τεχνών και του Πολιτισµού.

Η καλλιέργεια αγάπης και σεβασµού απέναντι στην καλλιτεχνική έκφραση και τις τέχνες ευδοκιµούν καθηµερινά στο κλίµα, που δηµιουργείται σε ένα αειφόρο σχολείο. Η Τέχνη σε κάθε έκφανσή της µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές/τριες να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίµησή και την αγάπη για τον εαυτό τους, να αναπτύξουν την εφευρετικότητα, τη δηµιουργικότητα, την αντίληψη, την αυτοπεποίθηση, την επιµονή και την υποµονή τους αλλά και βέβαια τη συνεργασία, αφού µέσω αυτής µαθαίνουν να λειτουργούν δηµιουργικά και συλλογικά µέσα σε κάθε οµάδα.

Η επαφή των παιδιών µε την Τέχνη καλλιεργεί την ψυχή τους, τα οδηγεί στο να ανακαλύψουν, να συναισθανθούν, να ακούσουν, να προβληµατιστούν µε έναν τρόπο που τα βοηθά να αγκαλιάσουν και να συνδεθούν βαθιά µε τον εαυτό τους αλλά και να συνυπάρξουν αρµονικά µε τους άλλους γύρω τους, καταργώντας το φόβο, την απόσταση, την επιθετικότητα και τη βία. Ένα τέτοιο καλλιτεχνικό γεγονός, µια Έκθεση Ζωγραφικής µε θέµα: "Στα µονοπάτια γνωστών ζωγράφων" δηµιούργησαν οι µαθητές/τριες του Δήµου µας στο Αειφόρο 2ου Νηπιαγωγείο Χολαργού, όπου τον Ιούνιο του 2023, βραβεύτηκε και επίσηµα µε την σηµαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου.

Οι µαθητές/τριες παρουσίασαν στο χώρο του σχολείου τους σε εκπροσώπους του Δήµους µας, Δ/ντριες και Δ/ντες άλλων σχολείων, γονείς και φίλους, τη ζωή και το έργο γνωστών ζωγράφων. Πικάσο και Χουάν Μιρό, Γιαγιόι Κουσάµα και Αλέκος Φασιανός αλλά και Πητ Μοντριάν και Ματίζ ήταν µερικοί µόνο ζωγράφοι, όπου τα παιδιά ταξίδεψαν στα καλλιτεχνικά µονοπάτια τους. Αφού µίλησαν για τη ζωή και το έργο τους παρουσίασαν µε τον καλύτερο τρόπο δικά τους έργα από κάθε ζωγράφο κλείνοντας µε ένα µοναδικό, διαφορετικό και άκρως πολιτιστικό τρόπο αυτή τη σχολική χρονιά.

 

 

Σήμερα Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού  από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 έως και Τετάρτη 5 Ιουνίου, ώρα 12:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://dpapxol.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=9363

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως 31/12/2019, βεβαίωση εργασίας των γονέων/κηδεμόνων ή έναρξη επιτηδεύματος.
 • Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2022 ή 2023.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται μέσω gov.gr).
 • Αντίγραφο αποδεικτικού κατοικίας (λογαριασμός κλπ)

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται στην αίτηση σε μορφή pdf ή φωτογραφίας (jpeg-png).

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα σταλεί ηλεκτρονικά, αφού ενημερωθείτε για την αποδοχή της αίτησής σας (θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Δήμου).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

https://www.dpapxol.gov.gr/component/k2/item/13368-therino-programma-dimiourgikis-apasxolisis-dimou-papagou-xolargoy.html

Τηλ. επικοινωνίαςq
213.2002800-801-802 (07:00 - 21:00)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού διοργανώνει δράση καθαρισμού, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης των πολιτών, την Τετάρτη 5 Ιουνίου, στα σημεία:

?Στην οδό Μπαλοδήμου και όπισθεν του σούπερ μαρκετ, στην Κοινότητα Παπάγου.

Ώρα συνάντησης: 08:30 - Πίνδου και Μπαλοδήμου

?Αθλητικό Κέντρο Χολαργού «Α. Πολύδωρας», τέρμα οδού Σύρου, στην Κοινότητα Χολαργού.

Ώρα συνάντησης: 08:30 έξω από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Μιχάλης Τράκας- Αντιδήμαρχος Δόμησης, Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας

 29 βραδιές θεματικού ταξιδιού στο πανέμορφο Κηποθέατρο Παπάγου!

 

Με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη ξεκινά την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 το επετειακό 30ο Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που φέτος είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή του, τον Επίτιμο Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Βασίλειο Ξύδη. Έχοντας στη σκηνή μαζί της την ταλαντούχα δημιουργό και ερμηνεύτρια της νέας γενιάς Παυλίνα Βουλγαράκη, η Δήμητρα Γαλάνη θα παρουσιάσει τα best of μιας 55χρονης καριέρας.

Στο πρώτο μέρος του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν επίσης συναυλίες με τους Μαρίνα Σπανού,Αλέκα Κανελλίδου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Πένυ Μπαλτατζή-Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, ΠΥΞ-ΛΑΞ, Χειμερινούς Κολυμβητές. Επίσης θα παρουσιαστούν 15 σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με αγαπημένους πρωταγωνιστές, 2 παιδικά θεάματα καθώς και η παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» με ελεύθερη είσοδο για όλους!

Ο ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός του Δήμου μας, που έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και προσελκύει φίλους των τεχνών από όλο το λεκανοπέδιο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού- Αθλητισμού και της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ενώ για πρώτη φορά φέτος έλαβε και την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ). Μια σπουδαία επιβράβευση για το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης μας καθώς πρόκειται για διακρίσεις που επισφραγίζουν την ολοένα και μεγαλύτερη πολιτιστική εξωστρέφεια του Δήμου μας και αποτελούν εφαλτήριο για την περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξη του Φεστιβάλ.

Τέλος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) θα είναι και αυτό το καλοκαίρι ο υγιειονομικός αρωγός του Φεστιβάλ.

Η Κάρτα Νέων Φεστιβάλ θα προσφέρει για 3η συνεχή χρονιά Ελεύθερη Είσοδο στο Φεστιβάλ για τις Νέες και Νέους της πόλης μας, ηλικίας 16-30 ετών.

Σας καλούμε να απολαύσετε βραδιές τέχνης και ψυχαγωγίας σε ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Αττικής με «Πολιτισμό για όλους!».

 

Πληροφορίες προπώλησης εισιτηρίων 

 

 

Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90, Παπάγου, 

τηλ.: 2132027186-187/ 

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00

(ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ POS)

 

Εμπορικό Κέντρο HOLARGOS CENTER: 

Λ. Περικλέους 56 - Χολαργός, 

τηλ.: 210-6522977/ 

Εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Ταμείο θεάτρου: Οδός Κορυτσάς

6η στάση λεωφορείου Παπάγου, 

τηλ.: 2106520412/ Την ημέρα την παραστάσεων από τις 19:00.

 

Ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες εισιτηρίων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ 

Γραφείο Φεστιβαλ/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://festival.dpapxol.gov.gr/    

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ενημερώνει τους πολίτες ότι η Λαϊκή Αγορά Χολαργού από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 26 Αυγούστου θα λειτουργεί στην οδό Φανερωμένης. 

Σας προσκαλούμε να θαυμάσετε τα έργα των μικρών και μεγάλων "ζωγράφων" των Τμημάτων Ζωγραφικής του Δήμου μας, στην έκθεση που θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη.
 
 • Διάρκεια έκθεσης: 31 ΜΑΪΟΥ- 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
 • Εγκαίνια: Παρασκευή 31/5/2024 και ώρα 19.30
 • Ώρες λειτουργίας
- 31/5/2024 έως 2/6/2024 - 18.00-20.30
- 3/6/2024 με 6/6/2024 - 11.00-14.00 και 18.00-20.30
- 7/6/2024 - 11.00-14.00
 
Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού - Κτίριο Δημάρχου «Χαράλαμπου Σκούρτη», Λ.Περικλέους 55, Χολαργός

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο καλοκαιρινό camp υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Τα αποτελέσματα για την Α’ Περίοδο ανακοινώνονται αυστηρά με τη σειρά της ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων και σύμφωνα με τον μοναδικό αριθμό που έλαβαν ως απάντηση όσοι υπέβαλαν αίτηση.

(Αίτηση Summer Camp (Τμήμα Αθλητισμού) # μοναδικός αριθμός).

Επισυνάπτονται: Α' Περίοδος Παπάγου και Α' Περίοδος Χολαργού. 

 

Από 03/06/2024  έως &  07/06/2024  θα πρέπει να γίνει η αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών συμμετοχής στο e-mail του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και συγκεκριμένα:

α. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο (τελευταίου εξαμήνου)

β. Αποδεικτικό κατάθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο καταθετήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η περίοδος και η Κοινότητα στην οποία θα συμμετάσχει και το ΑΦΜ του γονέα/κηδεμόνα.

γ. Στην περίπτωση των προσφερόμενων εκπτώσεων, τα εκάστοτε ζητούμενα δικαιολογητικά.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται μέσω του gov.gr)

ε. Αντίγραφο αποδεικτικού κατοικίας (λογαριασμός κλπ)

Όσοι από τους συμμετέχοντες, δεν έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 07/06/2024, θα διαγράφονται αυτόματα και τη  θέση τους θα παίρνει ο πρώτος επιλαχών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: https://www.dpapxol.gov.gr/component/k2/item/13276-anakoinosi-dieksagogis-kalokairinoy-ekpaideftikoy-camp.html

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Παπάγου: 210.6543879 
 • Χολαργός: 210.6549033

Στα πλαίσια πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Εκστρατεία «ΔΕΡΜΑΪΟΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), υλοποιήθηκε με επιτυχία ο δωρεάν δερματολογικός έλεγχος για ύποπτες βλάβες ή ύποπτους σπίλους από την Ιατρό Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο Ελένη – Ρουμπίνη Κασιμάτη (Εθελόντρια Ιατρός) στο Δημοτικό Πολυιατρείο  Παπάγου  στις 16 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα συνολικά 144 συμπολίτες μας ηλικίας 20 ετών και άνω δήλωσαν συμμετοχή στον προληπτικό δερματολογικό έλεγχο.

Η ιατρός κα Κασιμάτη δήλωσε ότι είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που συμβάλλουμε στο σημαντικό έργο της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος στα πλαίσια της δράσης ΔΕΡΜΑΙΟΣ. Η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ το δήμο Παπάγου- Χολαργού, όλο το προσωπικό για την εξαιρετική συνεργασία καθώς και τη συνάδελφο, γενική ιατρό, κα Μαντώ Κυπριανίδου για την προσφορά και συμμετοχή της σαυτό το έργο. Ας γίνει ο περιοδικός έλεγχος του δέρματος τρόπος ζωής για όλους μας.

 

 

Η Προϊσταμένη του Υγειονομικού Τμήματος Αργυροπούλου Σοφία επισήμανε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει για την υγείας μας, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση.  Αυτό υλοποιείται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο διαφόρων νοσημάτων σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας όπως είναι τα Δημοτικά Πολυιατρεία Παπάγου -Χολαργού. Σημασία έχει επίσης για τη Δημόσια υγεία  η ενεργοποίηση των  μηχανισμών και δομών υγείας  που δρουν σε τοπικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της διασφάλισής αυτής.

 Η Αντιδήμαρχος Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων κα Αγλαΐα (Λίλα) Σουρανή τόνισε πως σκοπός  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή καλών πρακτικών προαγωγής της υγείας  των συμπολιτών μας μέσω της αξιοποίησης της πολύτιμης  προσφοράς των εθελοντών Ιατρών των Δημοτικών Πολυιατρείων μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους Επιστημονικούς φορείς υγείας. 

Για το λόγο αυτό ευχαριστεί θερμά την  Ιατρό Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο Ελένη – Ρουμπίνη Κασιμάτη (Εθελόντρια Ιατρό του Δημοτικού Πολυιατρείου Παπάγου καθώς και την Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), ειδικότερα την κα  Μοσχούλα Παπαγεωργαντά Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ε.Δ.Α.Ε, για την προσφορά δειγμάτων αντιηλιακών κρεμών, αναμνηστικών βραχιολιών και έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη δράση ΔΕΡΜΑΊΟΣ.