Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου.
 
Δικαιολογητικά
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
• Εξουσιοδότηση
Σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος.
• Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
• Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (δύο) 2 ετών
Μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος.
 • Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο».

• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό γέννησης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός