ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 135-2019:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΠ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 19057/23-7-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός