ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 134-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ"

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων
του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ
ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός