ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131-2019:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΑ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.771.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
α. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Λειτουργική και Αισθητική
Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός