ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 130-2019: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ - ΧΟΡΗΓΙΑΣ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Αποδοχή της Δωρεάς – Χορηγίας, ποσού Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τον κ. Βασίλειο
Καλογεράκη, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «MONTANA Constructions Services
Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. πρωτ. 3612/22-2-2017 παράταση σύμβασης για την τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων (άρθρο 4ο) .

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός